Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

22. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

2 440

10,6

28 070

6,1

68 400

12,2

Uppsala

28

2 390

9,5

35 030

6,9

83 900

11,8

Södermanlands

29

2 840

8,5

33 970

7,1

96 500

11,1

Östergötlands

38

2 980

7,1

57 300

4,4

170 900

8,4

Jönköpings

36

2 480

8,0

62 770

2,3

155 800

8,3

Kronobergs

24

2 880

9,3

31 970

3,6

92 200

9,9

Kalmar

28

2 680

7,5

62 150

2,0

166 400

7,7

Gotlands

24

2 880

11,8

33 710

3,3

97 200

12,3

Blekinge

8

..

..

..

..

..

..

Skåne

72

3 770

6,0

81 620

4,6

307 700

7,5

Hallands

39

3 570

8,8

40 270

4,2

143 700

9,8

Västra Götalands

137

3 200

5,1

147 320

2,7

472 100

5,8

Värmlands

35

2 840

8,0

50 210

4,6

142 400

9,3

Örebro

25

2 790

11,0

26 470

9,5

73 800

14,5

Västmanlands

15

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

24

3 380

11,9

28 200

5,3

95 300

13,0

Gävleborgs

28

2 930

8,2

40 910

3,8

120 000

9,1

Västernorrlands

28

3 630

8,2

32 870

6,4

119 400

10,4

Jämtlands

20

3 240

11,6

30 750

3,9

99 700

12,2

Västerbottens

38

2 860

10,2

40 320

6,7

115 400

12,2

Norrbottens

18

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

45

3 930

9,6

40 670

5,0

159 700

10,8

Götalands mellanbygder

77

3 040

5,8

104 680

2,9

318 600

6,5

Götalands n:a slättbygder

80

3 300

7,2

90 880

3,3

299 600

7,9

Svealands slättbygder

124

2 720

4,8

147 080

3,6

399 600

6,0

Götalands skogsbygder

186

2 940

3,6

272 940

1,8

803 800

4,1

Mell Sveriges skogsbygder

69

3 070

6,1

89 470

3,4

274 700

7,0

Nedre Norrland

75

3 220

5,6

101 630

2,9

327 200

6,3

Övre Norrland

61

3 040

7,0

69 650

4,2

211 400

8,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

717

3 060

2,0

917 620

1,1

2 805 700

2,3

2010

751

3 450

1,7

894 470

1,7

3 082 800

2,4

2009

768

3 320

1,9

888 800

1,1

2 946 300

2,2

2008

719

2 670

3,0

870 840

1,5

2 326 100

3,3

2007

745

3 270

1,7

831 390

1,2

2 720 800

2,0

2006

780

2 970

1,6

816 400

1,1

2 425 000

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

3 140

.

860 380

.

2 700 200

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.