Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2011

23. Temporary grasses. Regrowth. Yield per hectare and total production in 2011

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd,   ton 1, 2)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

1 670

19,0

58 500

20,2

Södermanlands

..

..

..

..

Östergötlands

2 220

19,1

127 200

19,6

Jönköpings

1 910

18,2

120 000

18,3

Kronobergs

..

..

..

..

Kalmar

3 570

13,6

221 900

13,7

Gotlands

2 810

12,3

94 700

12,8

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 980

12,5

243 500

13,3

Hallands

3 320

13,6

133 800

14,2

Västra Götalands

2 200

9,6

324 700

10,0

Värmlands

1 420

21,3

71 400

21,8

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

1 370

16,1

38 800

16,9

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

1 270

18,9

51 100

20,0

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 750

13,8

152 400

14,7

Götalands mellanbygder

3 230

8,5

337 700

9,0

Götalands norra slättbygder

3 040

12,0

276 500

12,5

Svealands slättbygder

1 720

10,6

253 100

11,2

Götalands skogsbygder

1 890

7,4

514 500

7,6

Mell Sveriges skogsbygder

1 240

13,7

110 700

14,1

Nedre Norrland

940

16,6

95 300

16,9

Övre Norrland

1 240

12,4

86 600

13,0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2011

1 980

4,1

1 821 200

4,2

2010

2 180

3,7

1 948 800

4,1

2009

2 110

4,1

1 873 700

4,2

2008

2 060

5,4

1 789 600

5,6

2007

1 720

4,0

1 433 500

4,2

2006

1 480

4,2

1 207 600

4,3

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2006–2010

1 910

.

1 650 600

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.