Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2011

24. Temporary grasses. Total production. Yield per hectare and total production in 2011

 

Område

Total inbärgad vallskörd,
kg/ha 1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad vallskörd,
ton 1)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

3 110

12,9

87 400

14,2

Uppsala

4 060

10,5

142 400

12,6

Södermanlands

4 990

11,8

169 600

13,8

Östergötlands

5 200

12,1

298 100

12,9

Jönköpings

4 390

12,6

275 800

12,8

Kronobergs

4 620

13,7

147 800

14,1

Kalmar

6 250

10,7

388 300

10,9

Gotlands

5 690

10,1

191 900

10,7

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

6 750

8,0

551 200

9,2

Hallands

6 890

8,8

277 400

9,7

Västra Götalands

5 410

5,9

796 800

6,5

Värmlands

4 260

10,6

213 800

11,6

Örebro

4 300

15,9

113 800

18,5

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

4 750

10,9

134 000

12,1

Gävleborgs

3 950

12,6

161 500

13,1

Västernorrlands

4 190

8,0

137 600

10,3

Jämtlands

4 660

16,3

143 300

16,7

Västerbottens

4 130

10,2

166 500

12,2

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7 670

9,9

312 000

11,1

Götalands mellanbygder

6 270

5,9

656 400

6,6

Götalands norra slättbygder

6 340

8,6

576 000

9,2

Svealands slättbygder

4 440

6,2

652 700

7,2

Götalands skogsbygder

4 830

4,6

1 318 300

5,0

Mell Sveriges skogsbygder

4 310

7,1

385 400

7,9

Nedre Norrland

4 160

6,5

422 500

7,1

Övre Norrland

4 280

6,9

298 000

8,1

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2011

5 040

2,4

4 627 000

2,7

2010

5 620

..

5 031 600

..

2009

5 420

..

4 820 000

..

2008

4 730

..

4 115 700

..

2007

5 000

..

4 154 300

..

2006

4 450

..

3 632 600

..

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2006–2010

5 040

.

4 350 800

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).