Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2011, procent

26. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2011, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

29

78,7

11,7

9,6

Uppsala

33

72,0

18,7

9,3

Södermanlands

40

73,3

13,1

13,6

Östergötlands

50

78,3

17,3

4,3

Jönköpings

44

93,2

8,3

0,3

Kronobergs

26

87,5

9,2

3,4

Kalmar

31

88,9

11,1

0,0

Gotlands

26

88,6

11,4

0,0

Blekinge

9

..

..

..

Skåne

93

75,3

17,0

7,7

Hallands

45

83,8

12,0

4,3

Västra Götalands

158

78,6

16,9

4,4

Värmlands

40

76,6

15,0

8,4

Örebro

32

72,1

11,6

16,3

Västmanlands

20

67,6

7,1

25,2

Dalarnas

26

78,3

21,0

0,7

Gävleborgs

31

89,0

8,6

2,4

Västernorrlands

33

80,4

11,3

8,3

Jämtlands

24

87,0

12,4

0,5

Västerbottens

44

77,8

7,6

14,7

Norrbottens

19

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

59

79,0

13,0

8,0

Götalands mellanbygder

90

84,7

13,1

2,2

Götalands norra slättbygder

94

77,1

18,8

4,1

Svealands slättbygder

157

72,8

15,1

12,0

Götalands skogsbygder

220

83,6

12,8

3,9

Mell Sveriges skogsbygder

79

78,2

14,5

7,3

Nedre Norrland

85

85,0

11,1

3,9

Övre Norrland

69

82,5

6,6

10,9

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2011

853

80,5

13,4

6,2

2010

877

78,6

15,2

6,2

2009

902

79,3

15,9

4,8

2008

888

78,1

16,5

5,4

2007

912

76,9

17,6

5,5

2006

918

77,4

19,6

3,1


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).