Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2011

27. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the cultivated area in 2011

 

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,4

50

68,6

 

0,5

10

27,6

Uppsala

0,5

140

79,8

 

0,9

90

57,9

Södermanlands

0,4

100

43,3

 

0,8

30

87,3

Östergötlands

0,3

170

33,4

 

0,3

10

58,8

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

0,7

10

45,7

Kalmar

1,7

190

36,9

 

1,1

20

63,5

Gotlands

1,8

170

51,9

 

2,5

80

57,9

Blekinge

0,4

10

97,7

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,2

160

29,3

 

1,7

120

26,1

Hallands

0,8

70

43,0

 

24,5

950

51,0

Västra Götalands

0,8

500

45,0

 

4,9

440

25,2

Värmlands

1,8

50

37,0

 

0,6

10

35,0

Örebro

0,0

10

35,1

 

0,0

0

0,0

Västmanlands

0,1

10

64,2

 

0,2

10

89,4

Dalarnas

0,1

0

52,1

 

0,0

0

23,2

Gävleborgs

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

180

27,9

 

2,7

210

37,0

Götalands mellanbygder

0,6

250

37,4

 

2,4

170

38,8

Götalands norra slättbygder

0,5

540

43,5

 

0,8

80

29,8

Svealands slättbygder

0,4

350

38,3

 

0,5

160

40,7

Götalands skogsbygder

1,9

260

31,8

 

21,8

1 240

42,0

Mell Sveriges skogsbygder

2,0

150

35,7

 

0,2

10

57,1

Nedre Norrland

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

0,5

1 730

17,4

 

3,1

2 010

35,7

2010

0,3

900

..

 

0,6

390

..

2009

0,1

390

..

 

0,3

160

..

2008

0,3

800

..

 

1,2

590

..

2007

0,1

200

..

 

2,0

740

..

2006

1,1

3 400

..

 

0,7

290

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej. 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2011

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2011

 

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,6

10

63,0

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

55,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

4,1

100

60,0

Gotlands

1,3

10

78,6

 

0,1

0

36,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,1

10

36,9

 

0,1

10

92,6

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,4

20

67,5

 

0,0

0

51,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

10

36,8

 

0,3

10

71,8

Götalands mellanbygder

0,7

50

50,3

 

1,2

90

58,9

Götalands norra slättbygder

0,3

20

67,7

 

0,0

0

38,3

Svealands slättbygder

0,8

30

28,2

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

0,6

140

24,4

 

0,7

100

50,1

2010

2,1

510

..

 

1,2

210

..

2009

0,0

20

..

 

0,1

10

..

2008

0,4

120

..

 

0,0

0

..

2007

0,1

20

..

 

0,6

50

..

2006

0,7

160

..

 

0,4

20

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2011

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2011

 

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,3

200

60,6

 

0,7

30

81,8

Uppsala

0,2

50

67,9

 

1,8

160

48,6

Södermanlands

0,3

40

55,5

 

1,2

110

54,1

Östergötlands

1,0

140

62,2

 

2,5

200

59,8

Jönköpings

3,1

160

36,1

 

5,3

280

32,5

Kronobergs

13,8

300

50,5

 

7,2

230

33,3

Kalmar

0,6

60

71,4

 

8,1

260

36,3

Gotlands

1,7

220

40,4

 

1,3

20

74,5

Blekinge

3,1

100

70,2

 

..

..

..

Skåne

0,5

370

20,8

 

2,8

240

50,2

Hallands

4,7

960

17,8

 

11,4

910

22,7

Västra Götalands

3,4

1 340

24,2

 

5,0

3 330

16,3

Värmlands

7,6

700

25,4

 

12,0

1 370

20,3

Örebro

0,4

50

81,8

 

0,5

70

48,8

Västmanlands

0,1

10

86,4

 

0,9

120

66,8

Dalarnas

1,6

120

73,1

 

0,9

30

96,4

Gävleborgs

2,8

260

49,6

 

7,9

280

48,0

Västernorrlands

9,3

310

19,8

 

..

..

..

Jämtlands

3,1

70

31,7

 

..

..

..

Västerbottens

7,9

600

19,8

 

..

..

..

Norrbottens

44,3

1 710

10,0

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,5

1 040

17,5

 

5,9

600

23,8

Götalands mellanbygder

0,8

350

29,7

 

2,2

110

44,1

Götalands norra slättbygder

1,4

590

27,8

 

2,3

1 300

21,4

Svealands slättbygder

0,7

630

31,3

 

2,1

1 150

22,0

Götalands skogsbygder

4,9

1 500

22,9

 

10,1

3 090

15,8

Mell Sveriges skogsbygder

4,7

750

26,1

 

8,1

1 160

23,9

Nedre Norrland

4,5

650

20,2

 

10,1

330

36,7

Övre Norrland

21,0

2 400

10,1

 

45,8

610

22,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..

2009

1,0

3 310

..

 

1,3

2 330

..

2008

1,1

4 160

..

 

2,2

4 820

..

2007

0,6

1 910

..

 

0,9

1 790

..

2006

1,3

4 040

..

 

2,6

5 040

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2011

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2011

 

Område

Rågvete

Obärgad areal

 

Blandsäd

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

7,0

120

75,6

 

0,9

10

91,0

Östergötlands

0,1

0

45,9

 

2,7

60

41,7

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

3,6

100

50,4

 

4,5

60

91,3

Gotlands

0,3

0

79,2

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

3,6

140

93,2

 

..

..

..

Hallands

0,6

20

59,4

 

..

..

..

Västra Götalands

3,4

150

68,4

 

7,3

610

24,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3,3

140

90,0

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,8

50

66,0

 

2,1

40

60,4

Götalands norra slättbygder

2,3

120

82,2

 

3,0

190

31,3

Svealands slättbygder

3,0

110

78,5

 

1,7

80

33,4

Götalands skogsbygder

4,2

160

43,0

 

9,5

570

29,2

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

6,7

150

37,1

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

2,6

630

33,6

 

5,7

1 290

15,6

2010

2,1

760

..

 

2,9

690

..

2009

0,5

250

..

 

1,0

190

..

2008

0,7

350

..

 

4,2

790

..

2007

0,4

220

..

 

4,0

750

..

2006

1,1

600

..

 

3,4

680

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2011

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2011

 

Område

Majs

Obärgad areal

 

Spannmål totalt 1)

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

1,1

310

43,4

Uppsala

..

..

..

 

0,6

470

37,2

Södermanlands

..

..

..

 

0,8

440

35,1

Östergötlands

..

..

..

 

0,7

590

28,3

Jönköpings

..

..

..

 

4,0

570

22,8

Kronobergs

..

..

..

 

8,0

590

34,3

Kalmar

..

..

..

 

2,5

830

20,4

Gotlands

..

..

..

 

1,5

520

35,8

Blekinge

..

..

..

 

1,4

130

58,1

Skåne

2,5

30

70,8

 

0,5

1 130

19,1

Hallands

..

..

..

 

6,4

2 910

24,1

Västra Götalands

..

..

..

 

3,3

6 390

12,0

Värmlands

..

..

..

 

8,4

2 290

16,0

Örebro

..

..

..

 

0,3

150

37,6

Västmanlands

..

..

..

 

0,3

160

55,8

Dalarnas

-

-

-

 

1,2

190

74,8

Gävleborgs

..

..

..

 

3,9

580

43,1

Västernorrlands

..

..

..

 

11,5

470

18,8

Jämtlands

-

-

-

 

4,4

100

30,5

Västerbottens

-

-

-

 

11,6

1 010

17,8

Norrbottens

..

..

..

 

46,8

2 040

8,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,2

30

70,1

 

1,2

2 230

13,9

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

0,9

1 110

20,4

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

1,2

2 850

15,0

Svealands slättbygder

..

..

..

 

0,9

2 520

16,4

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

7,4

6 820

13,9

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

5,0

2 290

16,6

Nedre Norrland

..

..

..

 

6,1

1 170

20,0

Övre Norrland

..

..

..

 

23,9

3 150

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

1,6

30

70,3

 

2,2

22 110

6,0

2010

3,8

50

..

 

1,1

10 770

..

2009

..

..

..

 

0,6

6 700

..

2008

..

..

..

 

1,1

11 700

..

2007

..

..

..

 

0,6

5 830

..

2006

..

..

..

 

1,5

14 230

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

1)   Från år 2007 inklusive majs.