Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

28. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2011

28. Peas and field beans. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2011

 

Område

Ärter

Obärgad areal

 

Åkerbönor

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,7

10

29,8

 

..

..

..

Uppsala

4,6

100

36,7

 

..

..

..

Södermanlands

6,1

50

62,9

 

0,6

10

47,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

1,2

50

49,4

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,1

0

70,4

 

..

..

..

Gotlands

1,3

10

75,8

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

0,4

0

56,1

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

21,8

630

16,4

 

1,3

90

30,3

Värmlands

17,5

90

26,6

 

..

..

..

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

4,9

60

73,9

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21,6

160

29,8

 

0,5

10

44,0

Götalands mellanbygder

0,7

20

72,5

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

9,7

480

17,8

 

1,1

110

30,6

Svealands slättbygder

4,9

320

22,6

 

2,6

80

76,6

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

1,6

20

56,4

Mell Sveriges skogsbygder

17,1

140

46,7

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

8,1

1 290

12,2

 

2,1

330

32,0

2010

3,2

730

..

 

1,5

200

..

2009

2,5

420

..

 

1,9

150

..

2008

5,3

570

..

 

5,3

330

..

2007

2,8

380

..

 

0,9

50

..

2006

4,0

780

..

 

1,6

100

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.