Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2011

29. Oilseed crops. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2011

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

0,8

20

27,1

Uppsala

4,5

50

56,4

 

0,8

60

92,5

Södermanlands

1,7

30

53,9

 

0,2

10

11,6

Östergötlands

1,1

50

29,1

 

0,7

30

34,2

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

1,2

40

59,4

 

..

..

..

Gotlands

2,1

80

83,3

 

0,4

10

36,5

Blekinge

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Skåne

0,9

300

35,6

 

5,3

80

57,5

Hallands

9,0

70

60,1

 

2,6

30

40,8

Västra Götalands

3,1

130

36,7

 

1,3

80

25,1

Värmlands

..

..

..

 

0,3

0

56,4

Örebro

3,8

40

43,5

 

0,1

0

68,8

Västmanlands

2,9

20

23,7

 

0,1

0

28,3

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,0

250

37,9

 

1,9

40

30,4

Götalands mellanbygder

1,4

210

43,3

 

4,0

80

76,2

Götalands norra slättbygder

2,3

190

29,5

 

0,8

70

26,8

Svealands slättbygder

3,3

190

20,3

 

0,5

100

53,7

Götalands skogsbygder

0,6

10

73,3

 

3,5

70

33,5

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

1,2

10

43,2

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

1,5

860

17,3

 

1,0

380

22,4

2010

0,8

550

..

 

2,5

870

..

2009

0,6

420

..

 

3,0

870

..

2008

1,0

610

..

 

2,9

710

..

2007

0,7

340

..

 

1,2

390

..

2006

0,5

220

..

 

0,9

310

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2011

29 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2011

 

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

-

-

-

Gotlands

-

-

-

 

..

..

..

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

-

-

-

 

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

-

-

-

 

0,3

0

79,1

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

0,2

0

79,3

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

..

..

..

 

1,2

20

50,5

2010

1,8

10

..

 

2,2

50

..

2009

..

..

..

 

2,8

60

..

2008

3,0

30

..

 

6,1

150

..

2007

0,8

10

..

 

2,8

90

..

2006

3,7

40

..

 

4,0

250

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2011

29 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2011

 

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1,8

70

18,1

 

..

..

..

Uppsala

1,2

110

58,7

 

..

..

..

Södermanlands

0,7

40

41,5

 

0,2

0

14,7

Östergötlands

0,9

80

22,4

 

0,8

50

73,1

Jönköpings

 ..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

 ..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

1,4

50

45,8

 

..

..

..

Gotlands

1,6

80

77,2

 

..

..

..

Blekinge

0,0

0

0,0

 

-

-

-

Skåne

1,1

380

30,3

 

..

..

..

Hallands

5,1

100

39,9

 

..

..

..

Västra Götalands

2,0

220

24,0

 

2,0

70

53,5

Värmlands

2,9

40

32,9

 

-

-

-

Örebro

1,0

40

43,7

 

..

..

..

Västmanlands

0,5

20

18,9

 

..

..

..

Dalarnas

0,2

0

79,9

 

-

-

-

Gävleborgs

 ..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

 ..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

 ..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

 ..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

 ..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1,1

280

31,5

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

1,7

280

37,6

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

1,5

260

22,6

 

1,0

100

50,2

Svealands slättbygder

1,1

310

23,3

 

0,2

10

18,5

Götalands skogsbygder

2,1

100

29,4

 

..

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

1,6

40

31,9

 

..

..

..

Nedre Norrland

 ..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

 ..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

1,3

1 260

13,5

 

0,9

130

41,1

2010

1,3

1 480

..

 

2,1

410

..

2009

1,4

1 390

..

 

1,1

110

..

2008

1,7

1 500

..

 

4,2

150

..

2007

0,9

830

..

 

7,0

300

..

2006

0,9

820

..

 

4,5

390

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1) Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.