Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

3. Winter rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

250

..

..

Uppsala

27

3 280

8,9

1 140

3 700

8,9

Södermanlands

18

..

..

800

..

..

Östergötlands

51

5 840

2,4

2 810

16 400

2,4

Jönköpings

1

..

..

60

..

..

Kronobergs

4

..

..

50

..

..

Kalmar

19

..

..

410

..

..

Gotlands

21

3 280

8,3

950

3 100

8,5

Blekinge

5

..

..

110

..

..

Skåne

165

6 340

1,6

11 610

73 600

1,6

Hallands

7

..

..

260

..

..

Västra Götalands

63

4 100

3,9

3 840

15 700

3,9

Värmlands

10

..

..

420

..

..

Örebro

11

..

..

540

..

..

Västmanlands

8

..

..

330

..

..

Dalarnas

7

..

..

330

..

..

Gävleborgs

2

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

101

6 450

1,6

5 940

38 300

1,6

Götalands mellanbygder

109

5 690

3,0

6 900

39 300

3,5

Götalands norra slättbygder

106

4 850

3,0

6 180

30 000

3,0

Svealands slättbygder

84

3 520

4,0

3 360

11 800

4,0

Götalands skogsbygder

17

..

..

910

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

14

..

..

620

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

30

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

432

5 290

1,6

23 920

126 500

1,7

2010

411

4 870

1,7

24 140

117 600

1,7

2009

563

5 960

1,2

36 620

218 400

1,2

2008

512

6 140

1,2

27 510

168 800

1,2

2007

425

5 580

1,2

24 660

137 600

1,2

2006

439

4 990

1,5

23 140

115 400

1,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

5 510

.

27 210

151 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.