Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1201 1)

31. Cereals. Area harvested as green fodder

Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1201)

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,2

30

70,9

 

0,0

0

0,0

Uppsala

0,0

0

0,0

 

1,1

110

48,6

Södermanlands

0,1

10

86,8

 

3,4

150

80,3

Östergötlands

0,0

0

21,5

 

5,2

220

59,5

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

3,3

20

78,7

 

0,3

0

65,4

Kalmar

0,6

70

43,4

 

8,4

130

34,9

Gotlands

0,3

30

95,4

 

2,4

80

64,7

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,5

40

95,6

 

0,0

0

0,0

Västra Götalands

0,1

90

40,3

 

1,8

170

47,4

Värmlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,5

40

48,1

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,5

30

96,0

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

3,7

50

46,3

Gävleborgs

..

..

..

 

7,7

70

21,4

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

30

94,9

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,3

100

42,2

 

1,8

130

55,6

Götalands norra slättbygder

0,1

100

39,8

 

1,6

160

41,0

Svealands slättbygder

0,0

40

56,0

 

1,1

340

42,0

Götalands skogsbygder

0,1

20

77,1

 

5,3

320

41,6

Mell Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

2,3

90

24,8

Nedre Norrland

..

..

..

 

11,7

90

35,2

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

0,1

290

24,4

 

2,1

1 420

16,3

2010

0,3

1 050

..

 

2,7

1 810

..

2009

0,2

510

..

 

1,2

590

..

2008

0,1

170

..

 

1,7

850

..

2007

0,1

190

..

 

2,2

840

..

2006

0,1

210

..

 

1,3

580

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1201 1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1201)

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

24,4

130

74,0

 

8,6

240

38,5

Gotlands

0,7

10

91,2

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

2,2

160

84,0

 

2,6

190

40,0

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,1

0

19,4

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

0,7

170

83,7

 

1,3

190

39,1

2010

0,4

90

..

 

2,2

400

..

2009

0,0

20

..

 

0,7

120

..

2008

0,3

70

..

 

0,4

40

..

2007

0,2

60

..

 

0,0

0

..

2006

1,4

320

..

 

0,5

30

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1201 1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1201)

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,1

10

72,2

 

0,1

0

23,5

Uppsala

0,2

60

67,4

 

0,1

10

78,8

Södermanlands

1,4

170

56,1

 

1,4

140

66,0

Östergötlands

1,5

230

57,4

 

6,4

550

49,0

Jönköpings

6,5

370

41,1

 

10,9

650

47,3

Kronobergs

3,0

70

37,2

 

14,2

530

37,0

Kalmar

4,1

420

27,1

 

9,1

320

43,7

Gotlands

2,0

280

47,4

 

9,1

130

55,3

Blekinge

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Skåne

0,7

520

40,5

 

2,6

230

37,8

Hallands

2,4

500

35,9

 

1,4

120

58,5

Västra Götalands

1,1

440

48,6

 

1,4

970

31,7

Värmlands

1,2

110

78,3

 

3,3

390

68,8

Örebro

0,0

0

0,0

 

4,7

680

66,4

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,5

60

96,5

Dalarnas

3,4

270

66,9

 

3,6

140

81,4

Gävleborgs

0,5

50

49,6

 

0,0

0

0,0

Västernorrlands

7,3

260

27,1

 

..

..

..

Jämtlands

4,8

110

27,0

 

..

..

..

Västerbottens

6,4

520

36,1

 

23,8

270

57,4

Norrbottens

5,7

240

39,5

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

220

44,5

 

0,8

80

71,1

Götalands mellanbygder

1,5

670

26,0

 

7,8

430

34,8

Götalands norra slättbygder

0,9

380

47,3

 

1,9

1 090

34,8

Svealands slättbygder

0,4

370

39,5

 

0,9

490

59,8

Götalands skogsbygder

4,7

1 530

22,6

 

6,1

1 990

24,1

Mell Sveriges skogsbygder

1,1

180

91,3

 

5,3

800

56,8

Nedre Norrland

3,5

530

25,4

 

9,6

340

43,9

Övre Norrland

6,2

760

27,5

 

17,6

290

59,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

1,5

4 620

11,8

 

3,1

5 610

15,5

2010

2,7

8 090

..

 

3,7

6 130

..

2009

2,4

8 280

..

 

5,1

9 930

..

2008

1,6

6 360

..

 

2,2

5 060

..

2007

1,8

5 760

..

 

2,1

4 440

..

2006

2,6

8 180

..

 

4,5

9 330

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1201 1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1201)

 

Område

Rågvete

Grönfoderareal 1)

 

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

26,7

670

37,6

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

15,2

280

28,4

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

28,0

830

22,0

Jönköpings

..

..

..

 

44,3

940

18,7

Kronobergs

..

..

..

 

75,0

510

9,6

Kalmar

0,0

0

0,0

 

33,0

640

18,4

Gotlands

1,0

20

74,3

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

63,6

1 980

11,3

Hallands

0,2

10

87,0

 

..

..

..

Västra Götalands

3,2

140

78,2

 

37,1

4 930

9,8

Värmlands

..

..

..

 

64,9

1 390

8,6

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

82,5

1 380

6,1

Västernorrlands

..

..

..

 

84,6

1 340

6,5

Jämtlands

..

..

..

 

98,0

1 550

1,4

Västerbottens

..

..

..

 

89,7

1 900

2,5

Norrbottens

..

..

..

 

98,6

670

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

10

86,9

 

58,5

920

18,7

Götalands mellanbygder

0,3

20

75,1

 

51,0

1 810

12,9

Götalands norra slättbygder

2,7

150

78,0

 

35,8

3 590

10,5

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

33,9

2 460

14,7

Götalands skogsbygder

0,3

10

75,2

 

42,6

4 460

9,9

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

44,2

1 720

13,6

Nedre Norrland

..

..

..

 

88,6

4 110

3,0

Övre Norrland

..

..

..

 

91,9

2 840

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

0,8

190

61,3

 

49,0

21 820

3,8

2010

0,9

320

..

 

50,9

25 240

..

2009

0,7

380

..

 

59,4

26 330

..

2008

0,8

390

..

 

54,5

21 490

..

2007

0,7

370

..

 

57,8

25 000

..

2006

1,1

600

..

 

55,0

24 070

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1201 1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1201)

 

Område

Majs

Grönfoderareal 1)

 

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

1,4

410

29,2

Uppsala

..

..

..

 

1,2

970

33,3

Södermanlands

..

..

..

 

1,5

850

27,9

Östergötlands

..

..

..

 

2,7

2 470

18,9

Jönköpings

..

..

..

 

12,9

2 110

22,1

Kronobergs

..

..

..

 

14,1

1 200

20,1

Kalmar

96,5

3 330

2,0

 

14,0

5 280

9,9

Gotlands

89,6

1 640

3,3

 

6,7

2 390

15,5

Blekinge

..

..

..

 

6,9

680

23,9

Skåne

76,7

4 100

5,0

 

3,1

6 830

12,9

Hallands

73,8

1 480

11,2

 

7,1

3 480

18,4

Västra Götalands

..

..

..

 

3,9

8 050

11,5

Värmlands

..

..

..

 

6,7

1 950

19,4

Örebro

..

..

..

 

2,9

1 440

37,1

Västmanlands

..

..

..

 

0,4

200

61,6

Dalarnas

..

..

..

 

6,9

1 140

25,5

Gävleborgs

..

..

..

 

9,2

1 500

15,0

Västernorrlands

..

..

..

 

31,1

1 830

12,2

Jämtlands

..

..

..

 

43,0

1 720

7,8

Västerbottens

..

..

..

 

24,1

2 780

11,7

Norrbottens

..

..

..

 

19,6

1 060

11,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

56,4

2 050

9,7

 

1,8

3 310

15,8

Götalands mellanbygder

93,3

7 240

1,7

 

8,4

10 760

8,7

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

2,8

6 640

12,0

Svealands slättbygder

..

..

..

 

1,5

4 300

14,2

Götalands skogsbygder

99,6

2 550

0,4

 

10,6

10 880

9,9

Mell Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

6,0

2 920

19,6

Nedre Norrland

..

..

..

 

20,8

5 080

8,7

Övre Norrland

..

..

..

 

24,0

4 160

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

86,8

13 740

1,9

 

4,6

48 070

4,0

2010

91,8

14 980

..

 

50,9

25 240

..

2009

92,0

14 920

..

 

59,4

26 330

..

2008

92,8

12 220

..

 

54,5

21 490

..

2007

85,5

9 280

..

 

57,8

25 000

..

2006 2

..

..

..

 

55,0

24 070

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.