Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

32. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1201 1)

32. Peas and field beans. Area harvested as green fodder

Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1201)

 

Område

Ärter

Grönfoderareal 1)

 

Åkerbönor

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

11,2

100

59,8

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

4,4

40

81,9

 

..

..

..

Gotlands

6,1

70

83,5

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

..

..

..

 

1,0

10

35,7

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

1,5

40

85,3

 

1,4

100

78,8

Värmlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

0,5

10

54,8

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,9

10

34,7

Götalands mellanbygder

4,9

120

62,4

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,1

10

88,9

 

0,1

10

89,3

Svealands slättbygder

1,5

100

61,4

 

0,0

0

0,0

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

5,8

90

88,8

Mell Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

1,6

260

39,6

 

0,6

100

71,3

2010

0,3

80

..

 

1,5

200

..

2009

1,5

250

..

 

1,5

80

..

2008

2,8

310

..

 

1,0

70

..

2007

2,5

350

..

 

1,5

80

..

2006

2,3

460

..

 

2,3

140

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.