Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

33. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1201 1)

33. Rape/turnip rape and oil flax. Area harvested as green fodder

Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1201)

 

Område

Raps och rybs

Grönfoderareal 1)

 

Oljelin

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

14,2

120

81,0

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,2

10

65,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Hallands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Värmlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Örebro

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

..

..

..

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,0

10

64,9

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

3,5

130

90,1

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Mell Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

0,1

80

80,0

 

0,9

130

92,5

2010

0,0

30

..

 

1,0

180

..

2009

0,1

70

..

 

0,5

50

..

2008

0,0

40

..

 

0,0

0

..

2007

0,1

120

..

 

0,3

10

..

2006

0,3

230

..

 

0,8

70

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.