Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

34. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2011

34. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2011

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

137

130

1

6

Uppsala

294

275

7

12

Södermanlands

234

222

9

3

Östergötlands

353

331

15

7

Jönköpings

102

93

2

7

Kronobergs

87

83

2

2

Kalmar

212

202

9

1

Gotlands

177

164

8

5

Blekinge

84

74

5

5

Skåne

681

631

32

18

Hallands

194

170

12

12

Västra Götalands

640

585

35

20

Värmlands

159

150

5

4

Örebro

193

181

6

6

Västmanlands

204

186

13

5

Dalarnas

102

100

2

0

Gävleborgs

122

116

3

3

Västernorrlands

87

79

1

7

Jämtlands

103

95

1

7

Västerbottens

125

120

1

4

Norrbottens

91

89

0

2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

603

547

33

23

Götalands mellanbygder

552

514

27

11

Götalands norra slättbygder

787

723

43

21

Svealands slättbygder

1 110

1 040

37

33

Götalands skogsbygder

540

505

15

20

Mell Sveriges skogsbygder

279

265

8

6

Nedre Norrland

279

259

5

15

Övre Norrland

231

223

1

7

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2011

4 381

4 076

169

136

2010

4 376

4 110

147

119

2009

4 379

4 127

167

85

2008

4 377

4 181

104

92

2007

4 377

4 134

144

99

2006

4 360

4 175

126

59


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.