Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2011

35. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2011

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

6

1

 

0

0

0

Uppsala

21

19

2

 

0

0

0

Södermanlands

3

3

0

 

1

1

0

Östergötlands

104

96

8

 

1

1

0

Jönköpings

20

15

5

 

0

0

0

Kronobergs

13

12

1

 

2

2

0

Kalmar

25

24

1

 

29

27

2

Gotlands

44

40

4

 

0

0

0

Blekinge

15

14

1

 

42

39

3

Skåne

320

300

20

 

96

95

1

Hallands

99

91

8

 

2

2

0

Västra Götalands

143

135

8

 

9

9

0

Värmlands

36

32

4

 

0

0

0

Örebro

37

36

1

 

0

0

0

Västmanlands

2

2

0

 

0

0

0

Dalarnas

70

67

3

 

1

1

0

Gävleborgs

34

33

1

 

1

1

0

Västernorrlands

22

21

1

 

1

1

0

Jämtlands

14

13

1

 

0

0

0

Västerbottens

43

42

1

 

2

2

0

Norrbottens

41

38

3

 

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

253

232

21

 

20

19

1

Götalands mellanbygder

220

208

12

 

133

130

3

Götalands norra slättbygder

214

201

13

 

8

8

0

Svealands slättbygder

88

83

5

 

1

1

0

Götalands skogsbygder

87

77

10

 

19

17

2

Mell Sveriges skogsbygder

69

65

4

 

2

2

0

Nedre Norrland

95

90

5

 

2

2

0

Övre Norrland

87

83

4

 

3

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2011

1 113

1 039

74

 

188

182

6

2010

1 101

1 021

80

 

181

169

12

2009

1 113

1 038

75

 

183

171

12

2008

1 120

1 026

94

 

177

161

16

2007

1 118

1 047

71

 

185

175

10

2006

1 177

1 095

82

 

174

167

7


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.