Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

36. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2011

36. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2011

 

Område

Antal uttagna
företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

32

29

3

Uppsala

43

34

9

Södermanlands

43

40

3

Östergötlands

60

53

7

Jönköpings

52

47

5

Kronobergs

28

27

1

Kalmar

40

35

5

Gotlands

34

29

5

Blekinge

10

10

.

Skåne

104

94

10

Hallands

53

47

6

Västra Götalands

184

167

17

Värmlands

49

43

6

Örebro

35

33

2

Västmanlands

24

21

3

Dalarnas

34

31

3

Gävleborgs

37

31

6

Västernorrlands

38

33

5

Jämtlands

28

26

2

Västerbottens

49

44

5

Norrbottens

23

20

3

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

70

61

9

Götalands mellanbygder

104

94

10

Götalands norra slättbygder

111

101

10

Svealands slättbygder

183

161

22

Götalands skogsbygder

258

234

24

Mell Sveriges skogsbygder

95

85

10

Nedre Norrland

101

88

13

Övre Norrland

78

70

8

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2011

1 000

894

106

2010

1 000

910

90

2009

1 000

932

68

2008

1 000

..

..

2007

1 000

..

..

2006

1 000

..

..


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.