Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

70

..

..

Uppsala

-

..

..

20

..

..

Södermanlands

6

..

..

330

..

..

Östergötlands

23

4 980

2,9

1 010

5 000

2,9

Jönköpings

-

..

..

40

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

48

3 560

4,9

2 540

9 000

5,3

Gotlands

54

2 920

5,1

2 470

7 200

5,1

Blekinge

8

..

..

320

..

..

Skåne

91

5 600

2,0

5 100

28 600

2,0

Hallands

12

..

..

390

..

..

Västra Götalands

32

4 690

3,7

1 560

7 300

3,7

Värmlands

-

..

..

50

..

..

Örebro

5

..

..

160

..

..

Västmanlands

-

..

..

60

..

..

Dalarnas

1

..

..

0

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

73

5 780

2,0

3 290

19 000

2,0

Götalands mellanbygder

132

3 870

2,9

7 120

27 500

3,0

Götalands norra slättbygder

54

4 860

2,4

2 440

11 800

2,4

Svealands slättbygder

12

..

..

640

..

..

Götalands skogsbygder

11

..

..

590

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

..

..

90

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

283

4 600

1,7

14 180

65 200

1,8

2010

319

4 640

1,7

17 530

81 200

2,0

2009

367

5 570

1,6

18 160

101 100

1,6

2008

232

5 640

1,6

10 350

58 400

1,6

2007

184

5 320

2,0

8 270

44 000

2,0

2006

120

4 750

3,6

5 660

26 900

3,6

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

5 180

.

11 990

62 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.