Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

80

3 460

3,6

8 720

30 200

3,6

Uppsala

202

3 630

1,9

30 570

111 000

1,9

Södermanlands

127

4 110

2,1

11 920

49 000

2,4

Östergötlands

173

4 930

2,1

14 890

73 300

2,3

Jönköpings

48

3 420

4,9

5 230

17 900

6,2

Kronobergs

44

3 290

10,7

2 170

7 100

10,5

Kalmar

135

3 590

3,4

9 700

34 800

3,6

Gotlands

134

3 640

3,0

13 270

48 300

3,2

Blekinge

55

4 500

5,4

3 390

15 300

5,4

Skåne

522

5 710

0,8

76 860

439 200

0,9

Hallands

141

4 480

3,8

20 450

91 600

3,9

Västra Götalands

275

4 460

2,0

39 150

174 700

2,1

Värmlands

82

3 210

4,4

9 190

29 500

4,5

Örebro

118

4 570

2,9

13 240

60 500

2,9

Västmanlands

129

4 180

2,1

16 140

67 400

2,0

Dalarnas

66

3 540

3,8

7 790

27 500

5,0

Gävleborgs

73

2 530

5,0

9 390

23 700

5,0

Västernorrlands

38

1 860

5,3

3 280

6 100

5,8

Jämtlands

42

2 800

3,3

2 120

5 900

3,6

Västerbottens

57

2 730

3,3

7 530

20 500

4,2

Norrbottens

52

1 070

10,2

3 860

4 200

10,5

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

473

5 620

1,2

67 670

380 400

1,2

Götalands mellanbygder

403

4 520

1,7

42 930

193 800

1,7

Götalands norra slättbygder

360

4 880

1,5

41 100

200 400

1,6

Svealands slättbygder

687

3 930

1,1

84 390

331 600

1,1

Götalands skogsbygder

272

3 820

2,8

30 770

117 500

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

149

3 150

3,4

16 030

50 500

3,7

Nedre Norrland

140

2 540

4,1

14 480

36 700

4,2

Övre Norrland

109

2 140

3,8

11 450

24 400

4,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

2 593

4 350

0,7

308 840

1 343 900

0,7

2010

2 494

3 930

0,7

292 760

1 151 100

0,8

2009

2 663

4 600

0,6

343 590

1 579 800

0,7

2008

2 883

4 150

0,6

389 010

1 613 200

0,6

2007

2 549

4 460

0,6

312 650

1 395 000

0,7

2006

2 638

3 600

0,7

301 270

1 083 700

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

4 150

.

327 860

1 364 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.