Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

60

3 100

6,2

4 100

12 700

6,2

Uppsala

105

3 210

6,3

8 630

27 700

6,3

Södermanlands

117

4 190

4,1

9 560

40 000

4,2

Östergötlands

119

3 890

5,0

7 950

30 900

5,6

Jönköpings

56

3 750

5,4

5 320

19 900

7,7

Kronobergs

46

3 880

4,9

3 230

12 500

8,6

Kalmar

58

3 070

6,6

3 210

9 900

7,4

Gotlands

36

3 520

6,6

1 320

4 700

8,4

Blekinge

16

..

..

610

..

..

Skåne

140

5 010

2,4

8 540

42 800

2,6

Hallands

95

3 920

4,5

7 970

31 200

4,6

Västra Götalands

425

4 120

2,0

67 310

277 500

2,1

Värmlands

109

3 010

6,2

11 380

34 300

6,6

Örebro

127

4 790

2,2

13 900

66 600

3,8

Västmanlands

134

4 130

2,5

13 380

55 200

2,5

Dalarnas

62

3 420

6,0

3 870

13 200

6,6

Gävleborgs

57

2 770

6,7

3 560

9 900

6,7

Västernorrlands

12

..

..

430

..

..

Jämtlands

6

..

..

90

..

..

Västerbottens

16

..

..

850

..

..

Norrbottens

14

..

..

490

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

172

4 630

2,7

10 090

46 800

2,7

Götalands mellanbygder

106

3 950

4,0

5 130

20 300

5,0

Götalands norra slättbygder

429

4 350

1,8

56 270

245 000

2,0

Svealands slättbygder

592

3 970

1,9

54 740

217 400

2,0

Götalands skogsbygder

263

3 580

3,7

30 530

109 300

4,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

161

3 070

3,8

14 320

43 900

5,0

Nedre Norrland

57

2 300

7,9

3 220

7 400

9,2

Övre Norrland

30

1 240

18,4

1 340

1 700

22,2

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

1 810

3 940

1,1

175 560

692 000

1,2

2010

1 677

3 530

1,3

158 260

559 300

1,5

2009

1 851

4 000

1,2

186 110

744 200

1,4

2008

2 118

3 680

1,0

222 530

820 000

1,1

2007

2 053

4 370

0,9

203 470

889 800

1,0

2006

2 113

3 170

1,2

196 720

624 400

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

3 750

.

193 420

727 500

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.