Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

7. Triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

530

..

..

Uppsala

15

..

..

650

..

..

Södermanlands

39

3 830

7,0

1 790

6 900

7,0

Östergötlands

57

4 580

3,4

2 950

13 500

3,4

Jönköpings

10

..

..

550

..

..

Kronobergs

12

..

..

330

..

..

Kalmar

62

4 170

4,1

2 710

11 300

4,1

Gotlands

36

3 770

3,5

1 650

6 200

3,7

Blekinge

19

..

..

590

..

..

Skåne

57

5 200

5,2

3 780

19 600

5,2

Hallands

55

4 910

4,2

3 170

15 500

4,2

Västra Götalands

77

4 430

5,4

4 230

18 800

6,1

Värmlands

5

..

..

190

..

..

Örebro

12

..

..

570

..

..

Västmanlands

6

..

..

140

..

..

Dalarnas

3

..

..

160

..

..

Gävleborgs

-

..

..

20

..

..

Västernorrlands

3

..

..

20

..

..

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

73

5 160

4,3

4 160

21 500

4,3

Götalands mellanbygder

115

4 650

2,6

5 880

27 300

2,7

Götalands norra slättbygder

107

4 630

3,6

5 430

25 100

4,3

Svealands slättbygder

82

3 970

3,8

3 700

14 700

3,8

Götalands skogsbygder

83

3 700

6,9

3 860

14 300

6,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

13

..

..

960

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

476

4 460

1,8

24 020

107 200

1,9

2010

653

4 420

1,4

35 910

158 700

1,4

2009 

861

4 750

1,2

53 190

252 700

1,3

2008

942

5 600

0,9

48 900

274 100

0,9

2007

963

5 160

0,9

53 550

276 100

0,9

2006

1 002

4 670

0,9

54 800

255 900

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

4 920

.

49 270

243 500

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.