Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2011

JO 16 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2011

8. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2011

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

390

..

..

Uppsala

19

..

..

1 840

..

..

Södermanlands

21

3 190

8,1

1 540

4 900

10,6

Östergötlands

30

3 230

9,6

2 140

6 700

13,7

Jönköpings

16

..

..

1 190

..

..

Kronobergs

8

..

..

170

..

..

Kalmar

21

2 820

6,7

1 310

3 700

12,0

Gotlands

9

..

..

630

..

..

Blekinge

3

..

..

100

..

..

Skåne

17

..

..

1 130

..

..

Hallands

7

..

..

580

..

..

Västra Götalands

100

3 190

4,0

8 370

26 600

7,2

Värmlands

18

..

..

750

..

..

Örebro

9

..

..

520

..

..

Västmanlands

9

..

..

660

..

..

Dalarnas

5

..

..

170

..

..

Gävleborgs

10

..

..

290

..

..

Västernorrlands

6

..

..

240

..

..

Jämtlands

2

..

..

30

..

..

Västerbottens

11

..

..

220

..

..

Norrbottens

1

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

650

..

..

Götalands mellanbygder

23

3 040

9,3

1 740

5 300

16,2

Götalands norra slättbygder

94

3 460

3,6

6 450

22 000

7,5

Svealands slättbygder

72

2 960

4,4

4 810

14 200

9,3

Götalands skogsbygder

74

2 860

5,3

6 020

17 200

9,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

2 880

7,5

2 170

6 300

13,9

Nedre Norrland

16

..

..

530

..

..

Övre Norrland

13

..

..

250

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

330

3 060

2,4

22 720

68 900

4,6

2010

357

2 990

2,6

22 980

68 600

5,0

2009 

261

3 480

2,2

19 450

67 800

6,1

2008

291

3 080

2,6

18 890

58 300

5,2

2007

289

3 180

2,5

18 700

59 400

5,7

2006

351

2 720

2,7

20 100

54 700

5,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20062010

.

3 090

.

20 020

61 800

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.