Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

9. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

14. Höstrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

16. Oljelin. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

17. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

18. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

19. Andra grödor än stråsädesgrödor till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

20. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

21. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

22. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

23. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2012

24. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2012

25. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2012, hektar

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2012, procent

27. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2012

28. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2012

29. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2012

30. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2012

31. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

32. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder

33. Raps/rybs och oljelin. Areal skördad som grönfoder

34. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2012

35. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2012

36. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2012