Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Majs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

9. Grain maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

-

-

-

-

-

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

6

..

..

140

..

..

Gotlands

1

..

..

150

..

..

Blekinge

1

..

..

40

..

..

Skåne

28

6 340

4,4

1 990

12 600

16,7

Hallands

1

..

..

10

..

..

Västra Götalands

-

-

-

-

-

-

Värmlands

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

..

..

70

..

..

Dalarnas

-

..

..

0

..

..

Gävleborgs

-

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

6 170

3,3

1 680

10 400

13,5

Götalands mellanbygder

13

..

..

830

..

..

Götalands norra slättbygder

-

-

-

-

-

-

Svealands slättbygder

-

-

-

-

-

-

Götalands skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

37

6 290

4,0

2 360

14 600

15,9

2011

40

8 020

2,1

2 090

16 000

13,7

2010

32

5 610

5,0

1 340

7 300

16,8

2009

29

6 400

3,4

1 290

8 300

16,2

2008

23

6 490

5,7

950

6 200

19,9

2007

40

5 860

8,2

1 570

9 200

14,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

6 480

.

1 450

9 400

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 % utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.