Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Ärter. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

10. Peas. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

18

..

..

680

..

..

Uppsala

50

2 510

6,4

1 970

5 000

6,4

Södermanlands

31

1 760

9,0

870

1 500

8,3

Östergötlands

58

3 090

5,9

2 110

6 500

5,9

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

0

..

..

Kalmar

32

4 250

2,7

760

3 200

2,7

Gotlands

39

4 450

4,1

1 010

4 500

4,1

Blekinge

2

..

..

30

..

..

Skåne

12

..

..

470

..

..

Hallands

6

..

..

180

..

..

Västra Götalands

59

2 470

7,8

1 980

4 900

7,8

Värmlands

8

..

..

220

..

..

Örebro

28

2 280

5,1

950

2 200

5,1

Västmanlands

38

1 390

7,8

1 280

1 800

7,8

Dalarnas

12

..

..

220

..

..

Gävleborgs

4

..

..

90

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

..

..

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

12

..

..

420

..

..

Götalands mellanbygder

75

4 410

2,6

1 960

8 600

2,6

Götalands norra slättbygder

97

2 910

4,9

3 570

10 400

4,9

Svealands slättbygder

165

2 020

3,7

5 800

11 700

3,7

Götalands skogsbygder

20

2 440

12,0

450

1 100

12,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

1 210

11,8

670

800

11,9

Nedre Norrland

1

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

399

2 730

2,9

12 850

35 100

2,9

2011

469

2 690

1,8

15 890

42 800

1,9

2010

612

2 390

1,6

22 600

54 000

1,6

2009

500

3 000

1,5

16 300

48 900

1,6

2008

363

2 720

2,1

10 710

29 100

2,4

2007

419

2 850

1,7

13 340

38 000

1,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 730

.

15 770

42 600

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.