Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Åkerbönor. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

11. Field beans. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

..

..

250

..

..

Uppsala

8

..

..

560

..

..

Södermanlands

20

3 510

7,3

890

3 100

7,3

Östergötlands

52

3 950

3,5

3 850

15 200

3,5

Jönköpings

1

..

..

70

..

..

Kronobergs

1

..

..

20

..

..

Kalmar

5

..

..

140

..

..

Gotlands

4

..

..

90

..

..

Blekinge

-

..

..

10

..

..

Skåne

19

..

..

1 520

..

..

Hallands

15

..

..

520

..

..

Västra Götalands

129

2 970

5,6

8 300

24 700

5,6

Värmlands

15

..

..

480

..

..

Örebro

11

..

..

500

..

..

Västmanlands

17

..

..

680

..

..

Dalarnas

1

..

..

20

..

..

Gävleborgs

-

..

..

20

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

26

3 790

4,9

1 510

5 700

4,9

Götalands mellanbygder

9

..

..

450

..

..

Götalands norra slättbygder

157

3 240

4,6

11 000

35 600

4,6

Svealands slättbygder

73

3 050

6,0

3 160

9 600

6,0

Götalands skogsbygder

29

3 180

11,5

1 280

4 100

12,2

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

520

..

..

Nedre Norrland

-

..

..

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

304

3 240

3,2

17 930

58 200

3,2

2011

278

3 330

1,8

15 920

53 000

1,9

2010

233

2 380

2,8

13 050

31 100

2,9

2009

137

3 280

2,3

7 970

26 100

2,4

2008

124

2 190

5,2

6 280

13 700

5,2

2007

115

2 100

4,3

5 360

11 300

4,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

2 660

.

9 720

27 000

.


Anm. Vattenhalt 15,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 32.