Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

12. Winter rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

32

2 920

4,1

1 500

4 400

4,1

Uppsala

40

2 870

4,0

1 870

5 400

4,0

Södermanlands

52

2 810

2,3

2 670

7 500

2,3

Östergötlands

125

3 600

1,9

7 380

26 500

1,9

Jönköpings

7

..

..

160

..

..

Kronobergs

6

..

..

80

..

..

Kalmar

85

4 470

1,2

3 690

16 500

1,2

Gotlands

94

4 000

1,8

4 330

17 300

1,8

Blekinge

23

4 030

2,6

760

3 000

2,6

Skåne

358

4 020

0,9

30 710

123 400

0,9

Hallands

30

3 120

3,6

1 220

3 800

3,6

Västra Götalands

127

2 680

3,0

5 690

15 300

3,0

Värmlands

5

..

..

90

..

..

Örebro

21

3 060

5,1

940

2 900

5,1

Västmanlands

12

..

..

580

..

..

Dalarnas

4

..

..

90

..

..

Gävleborgs

2

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

286

4 000

0,9

22 850

91 300

0,9

Götalands mellanbygder

273

4 120

1,1

16 380

67 500

1,1

Götalands norra slättbygder

225

3 220

1,8

12 070

38 800

1,8

Svealands slättbygder

162

2 790

1,9

7 620

21 300

1,9

Götalands skogsbygder

61

3 480

3,3

2 360

8 200

3,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

16

..

..

490

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

1 023

3 700

0,7

61 780

228 800

0,7

2011

950

3 070

0,8

56 590

173 500

0,8

2010

1 109

3 090

0,6

71 820

222 100

0,6

2009

1 026

3 540

0,7

67 800

240 300

0,7

2008

1 142

3 340

0,7

61 850

206 300

0,7

2007

1 019

3 040

0,7

50 330

153 100

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 220

.

61 680

199 100

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.