Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårraps. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

13. Spring rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

53

2 010

2,7

3 030

6 100

2,7

Uppsala

142

2 160

1,4

9 030

19 500

1,4

Södermanlands

89

1 920

1,8

3 970

7 600

1,8

Östergötlands

75

1 950

2,1

4 370

8 500

2,0

Jönköpings

5

..

..

90

..

..

Kronobergs

5

..

..

60

..

..

Kalmar

14

..

..

260

..

..

Gotlands

42

2 220

3,5

1 610

3 600

3,5

Blekinge

3

..

..

100

..

..

Skåne

43

2 460

2,4

2 080

5 100

2,4

Hallands

41

2 330

2,8

1 600

3 700

2,8

Västra Götalands

170

1 740

2,4

9 340

16 300

2,4

Värmlands

33

1 770

2,5

1 570

2 800

2,5

Örebro

65

1 930

3,0

3 040

5 900

2,9

Västmanlands

90

1 740

2,5

4 970

8 600

2,5

Dalarnas

5

..

..

150

..

..

Gävleborgs

2

..

..

30

..

..

Västernorrlands

-

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

65

2 450

2,0

2 510

6 100

2,0

Götalands mellanbygder

63

2 220

2,6

2 460

5 500

2,6

Götalands norra slättbygder

210

1 820

1,9

12 190

22 200

1,9

Svealands slättbygder

461

1 980

0,9

24 950

49 500

0,9

Götalands skogsbygder

52

1 630

4,4

1 880

3 100

4,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

26

1 900

3,9

1 290

2 500

3,9

Nedre Norrland

-

..

..

20

..

..

Övre Norrland

2

..

..

10

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

879

1 960

0,8

45 320

89 000

0,8

2011

820

2 050

0,8

36 110

74 000

0,8

2010

728

1 520

1,0

35 680

54 100

1,0

2009

649

1 880

1,0

29 220

54 900

1,0

2008

618

1 980

1,0

34 330

48 200

1,0

2007

729

1 910

0,8

32 980

63 000

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

1 870

.

33 660

58 800

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.