Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Vårrybs. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

15. Spring turnip rape. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

Uppsala

1

..

..

120

..

..

Södermanlands

1

..

..

100

..

..

Östergötlands

2

..

..

70

..

..

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

1

..

..

10

..

..

Gotlands

-

..

..

50

..

..

Blekinge

-

-

-

-

-

-

Skåne

1

..

..

60

..

..

Hallands

2

..

..

30

..

..

Västra Götalands

7

..

..

250

..

..

Värmlands

10

..

..

300

..

..

Örebro

3

..

..

70

..

..

Västmanlands

3

..

..

90

..

..

Dalarnas

23

1 370

3,2

640

900

3,2

Gävleborgs

7

..

..

190

..

..

Västernorrlands

-

..

..

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

1

..

..

20

..

..

Norrbottens

1

..

..

50

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3

..

..

90

..

..

Götalands mellanbygder

-

..

..

50

..

..

Götalands norra slättbygder

4

..

..

150

..

..

Svealands slättbygder

15

..

..

600

..

..

Götalands skogsbygder

6

..

..

150

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

1 310

3,4

810

1 100

3,4

Nedre Norrland

6

..

..

150

..

..

Övre Norrland

2

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

65

1 370

4,7

2 060

2 800

4,8

2011

63

1 340

5,5

1 710

2 300

6,4

2010

75

1 130

4,4

2 210

2 500

4,4

2009

72

1 320

3,7

2 140

2 800

3,7

2008

96

1 440

3,1

2 450

3 500

3,1

2007

99

1 330

5,4

3 300

4 400

5,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

1 310

.

2 360

3 100

.


Anm. Vattenhalt 9,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 33.