Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Stråsädesgrödor (exklusive majs) till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

17. Cereals harvested green (excluding green maize). Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13

..

..

470

..

..

Uppsala

11

..

..

1 120

..

..

Södermanlands

10

..

..

790

..

..

Östergötlands

21

10 430

14,6

2 090

21 800

22,4

Jönköpings

34

8 230

8,7

2 000

16 500

22,9

Kronobergs

27

10 930

12,7

1 880

20 600

25,4

Kalmar

33

12 850

9,4

2 180

28 000

18,7

Gotlands

16

..

..

900

..

..

Blekinge

5

..

..

260

..

..

Skåne

35

14 550

7,4

2 790

40 600

24,2

Hallands

22

7 610

20,2

2 060

15 700

25,0

Västra Götalands

72

10 610

8,5

6 420

68 100

13,3

Värmlands

38

11 720

8,7

2 360

27 600

21,5

Örebro

15

..

..

1 070

..

..

Västmanlands

6

..

..

340

..

..

Dalarnas

17

..

..

870

..

..

Gävleborgs

42

6 520

10,8

2 160

14 100

17,4

Västernorrlands

46

7 150

11,5

1 820

13 000

15,1

Jämtlands

60

8 250

5,6

2 030

16 800

8,9

Västerbottens

62

7 370

5,6

2 590

19 100

12,3

Norrbottens

41

9 020

6,0

1 100

9 900

11,1

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

13

..

..

1 100

..

..

Götalands mellanbygder

54

14 290

6,7

3 680

52 600

18,2

Götalands norra slättbygder

56

12 290

10,6

4 570

56 100

15,0

Svealands slättbygder

62

9 320

9,1

4 130

38 500

17,0

Götalands skogsbygder

135

9 200

6,1

10 860

99 900

10,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

55

7 720

9,8

3 080

23 800

16,4

Nedre Norrland

135

7 980

6,6

6 130

49 000

9,8

Övre Norrland

116

7 800

4,0

4 010

31 300

8,5

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

626

9 730

3,2

37 360

363 700

5,3

2011

644

9 120

4,0

36 870

336 200

6,3

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).