Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

18. Majs till grönfoder. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

18. Green maize. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

40

..

..

Uppsala

4

..

..

130

..

..

Södermanlands

2

..

..

60

..

..

Östergötlands

15

..

..

680

..

..

Jönköpings

4

..

..

140

..

..

Kronobergs

1

..

..

80

..

..

Kalmar

58

30 370

4,3

3 320

100 900

4,2

Gotlands

28

42 140

4,4

2 000

84 400

5,3

Blekinge

9

..

..

430

..

..

Skåne

43

32 870

5,6

3 830

125 800

9,7

Hallands

18

..

..

1 810

..

..

Västra Götalands

16

..

..

1 280

..

..

Värmlands

2

..

..

90

..

..

Örebro

2

..

..

160

..

..

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

21

37 040

3,0

1 930

71 500

12,3

Götalands mellanbygder

110

34 090

3,6

7 480

255 000

4,5

Götalands norra slättbygder

15

..

..

1 210

..

..

Svealands slättbygder

14

..

..

560

..

..

Götalands skogsbygder

45

29 150

4,3

2 660

77 600

4,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

1

..

..

130

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

206

32 610

2,4

14 120

460 400

3,4

2011

229

30 520

3,5

13 740

419 500

4,1

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Torrsubstanshalt 30,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).