Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

1. Winter wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

89

6 100

1,8

13 480

82 300

1,8

Uppsala

189

6 200

1,5

29 050

180 000

1,4

Södermanlands

164

6 060

1,4

22 090

133 700

1,4

Östergötlands

256

6 740

1,0

50 180

338 400

1,0

Jönköpings

17

..

..

1 200

..

..

Kronobergs

13

..

..

350

..

..

Kalmar

110

7 430

2,2

10 790

80 100

2,2

Gotlands

111

6 540

1,7

8 990

58 900

1,7

Blekinge

45

7 480

3,0

3 070

22 900

3,0

Skåne

468

7 840

0,9

90 750

711 800

0,9

Hallands

56

6 090

2,9

4 250

25 900

2,9

Västra Götalands

228

5 980

1,4

27 070

161 800

1,4

Värmlands

14

..

..

940

..

..

Örebro

81

6 120

2,3

9 240

56 500

2,3

Västmanlands

105

5 670

2,9

9 450

53 500

2,9

Dalarnas

31

4 400

4,5

1 930

8 500

4,5

Gävleborgs

17

..

..

580

..

..

Västernorrlands

-

..

..

30

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

398

7 890

1,1

74 270

585 600

1,0

Götalands mellanbygder

335

7 260

1,1

38 180

277 200

1,1

Götalands norra slättbygder

412

6 590

0,9

70 890

466 900

0,9

Svealands slättbygder

632

6 070

0,8

83 450

506 700

0,8

Götalands skogsbygder

135

6 060

2,8

10 300

62 400

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

74

5 190

2,4

6 100

31 700

2,4

Nedre Norrland

8

..

..

260

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

1 994

6 820

0,5

283 440

1 933 800

0,5

2011

2 320

5 630

0,6

349 500

1 965 800

0,6

2010

2 222

5 660

0,5

330 760

1 873 100

0,5

2009

2 237

6 310

0,5

326 330

2 060 100

0,5

2008

2 244

6 440

0,5

311 470

2 004 600

0,5

2007

2 223

6 460

0,4

322 990

2 087 800

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

6 100

.

328 210

1 998 300

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.