Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Matpotatis. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

20. Table potatoes. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd tot,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

..

110

..

..

Uppsala

12

..

..

..

200

..

..

Södermanlands

3

..

..

..

80

..

..

Östergötlands

55

38 180

34 650

1,5

1 730

60 100

1,5

Jönköpings

10

..

..

..

180

..

..

Kronobergs

6

..

..

..

70

..

..

Kalmar

15

..

..

..

500

..

..

Gotlands

32

34 840

32 190

3,7

860

27 800

3,7

Blekinge

8

..

..

..

100

..

..

Skåne

283

34 050

31 890

0,9

7 180

228 800

0,9

Hallands

77

38 550

35 760

2,2

1 840

65 900

2,2

Västra Götalands

81

33 460

30 280

2,0

2 560

77 600

2,0

Värmlands

25

25 190

22 480

4,3

380

8 600

4,3

Örebro

24

28 220

25 220

2,4

470

11 900

2,4

Västmanlands

1

..

..

..

50

..

..

Dalarnas

51

25 210

22 040

2,1

960

21 200

2,1

Gävleborgs

25

15 920

13 980

5,7

240

3 300

5,7

Västernorrlands

18

..

..

..

170

..

..

Jämtlands

15

..

..

..

120

..

..

Västerbottens

32

19 050

15 240

2,8

360

5 500

2,8

Norrbottens

33

16 720

13 260

1,6

520

6 900

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

205

37 420

34 940

1,1

5 170

180 600

1,1

Götalands mellanbygder

184

32 570

30 430

1,3

4 910

149 500

1,3

Götalands norra slättbygder

115

35 730

32 380

1,3

3 960

128 300

1,3

Svealands slättbygder

51

22 860

20 390

9,3

1 100

22 400

9,3

Götalands skogsbygder

58

27 730

25 170

2,4

920

23 100

2,4

Mell. Sveriges skogsbygder

48

23 250

20 580

1,9

790

16 300

1,9

Nedre Norrland

81

21 320

18 570

3,6

950

17 700

3,6

Övre Norrland

68

17 420

13 870

1,5

890

12 400

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

810

32 010

29 370

0,9

18 710

549 400

0,9

2011

879

31 810

29 130

0,6

20 050

584 000

0,6

2010

815

29 880

27 360

0,7

19 840

542 900

0,7

2009

910

31 450

28 850

0,7

19 710

568 500

0,7

2008

886

31 200

28 490

0,7

19 590

558 200

0,7

2007

974

28 850

26 300

0,8

20 330

534 700

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

30 640

28 030

.

19 900

557 700

.


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för små (<35 mm), rötskadade eller grönfärgade knölar.