Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Potatis för stärkelse. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

21. Potatoes for processing of starch. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Hektar-

skörd red,

kg/ha 2)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 2)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

-

-

-

-

Uppsala

-

-

-

-

-

-

-

Södermanlands

-

..

..

..

0

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

-

-

-

-

Kronobergs

-

..

..

..

10

..

..

Kalmar

27

41 690

41 520

1,4

640

26 700

1,4

Gotlands

-

-

-

-

-

-

-

Blekinge

40

42 050

41 880

0,9

1 790

74 900

0,9

Skåne

99

43 380

43 210

1,3

3 520

152 000

1,3

Hallands

-

..

..

..

0

..

..

Västra Götalands

2

..

..

..

60

..

..

Värmlands

-

-

-

-

-

-

-

Örebro

-

-

-

-

-

-

-

Västmanlands

-

-

-

-

-

-

-

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

23

45 600

45 420

2,1

580

26 500

2,1

Götalands mellanbygder

127

42 400

42 230

0,9

4 860

205 000

0,9

Götalands norra slättbygder

2

..

..

..

60

..

..

Svealands slättbygder

-

..

..

..

0

..

..

Götalands skogsbygder

16

..

..

..

520

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

168

42 710

42 540

0,8

6 020

256 000

0,8

2011

167

39 280

39 130

1,2

7 620

298 000

1,2

2010

153

37 290

37 140

1,2

7 360

273 400

1,2

2009

157

40 060

39 900

1,4

7 250

289 400

1,4

2008

159

40 610

40 440

1,2

7 290

295 000

1,2

2007

169

31 790

31 660

2,3

8 030

254 300

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2007–2011

.

37 810

37 650

.

7 510

282 000

.


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Reducerad för rötskadade knölar.