Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

22. Slåttervall. Första skörd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

22. Temporary grasses. First cut. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Inbärgad 1:a skörd, kg/ha 1)

Medel­fel, procent

Areal 1:a skörd, hektar 2)

Medel­fel, procent

Total inbärgad 1:a skörd, ton 1)

Medel­fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

..

..

..

..

Uppsala

28

3 360

11,3

39 060

5,0

131 300

12,3

Södermanlands

28

3 920

9,3

30 050

9,7

117 700

13,5

Östergötlands

49

3 500

6,4

62 500

3,8

218 900

7,4

Jönköpings

48

3 490

5,1

59 090

2,3

206 200

5,6

Kronobergs

32

2 620

8,6

31 920

2,9

83 700

9,1

Kalmar

34

3 620

7,9

65 400

2,6

236 500

8,3

Gotlands

23

4 140

10,7

33 260

4,1

137 700

11,5

Blekinge

9

..

..

..

..

..

..

Skåne

88

3 830

6,2

89 720

3,3

343 600

7,0

Hallands

28

3 330

7,9

35 300

5,7

117 700

9,7

Västra Götalands

118

3 480

5,6

146 030

2,9

507 700

6,4

Värmlands

39

3 110

8,0

45 030

6,6

140 000

10,4

Örebro

21

3 720

9,7

24 860

8,3

92 500

12,8

Västmanlands

18

..

..

..

..

..

..

Dalarnas

30

3 770

8,7

25 860

5,5

97 600

10,2

Gävleborgs

22

3 640

10,3

28 090

10,0

102 200

14,3

Västernorrlands

32

3 310

8,7

30 170

6,1

99 900

10,6

Jämtlands

23

3 230

10,4

29 350

4,0

94 700

11,1

Västerbottens

44

3 090

7,1

43 180

4,5

133 300

8,4

Norrbottens

21

3 030

13,7

22 440

8,3

68 100

16,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

46

3 420

7,8

40 750

5,2

139 200

9,4

Götalands mellanbygder

78

3 910

6,1

108 780

2,3

425 200

6,5

Götalands n:a slättbygder

82

3 620

4,8

88 850

4,2

321 300

6,4

Svealands slättbygder

122

3 740

4,9

137 430

4,0

513 600

6,3

Götalands skogsbygder

202

3 430

3,7

277 360

1,6

951 500

4,0

Mell. Sveriges skogsbygder

73

3 280

5,0

77 190

5,0

253 500

7,1

Nedre Norrland

79

3 380

5,4

90 970

3,3

307 100

6,3

Övre Norrland

70

3 070

6,2

71 210

3,7

218 300

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

752

3 500

1,9

893 040

1,2

3 125 300

2,2

2011

717

3 060

2,0

917 620

1,1

2 805 700

2,3

2010

751

3 450

1,7

894 470

1,7

3 082 800

2,4

2009

768

3 320

1,9

888 800

1,1

2 946 300

2,2

2008

719

2 670

3,0

870 840

1,5

2 326 100

3,3

2007

745

3 270

1,7

831 390

1,2

2 720 800

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 150

.

880 620

.

2 776 300

.

 


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Arealen slåttervall har skattats genom att minska den totala vallarealen med arealen betesvall och ej utnyttjad vall.