Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

23. Slåttervall. Återväxt. Hektarskörd och totalskörd 2012

23. Temporary grasses. Regrowth. Yield per hectare and total production in 2012

 

Område

Inbärgad återväxt, kg/ha 1, 2)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad återväxtskörd,   ton 1, 2)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

2 580

30,0

100 700

30,4

Södermanlands

1 970

19,6

59 100

21,9

Östergötlands

2 050

16,8

128 400

17,2

Jönköpings

1 920

12,8

113 400

13,0

Kronobergs

1 530

20,9

49 000

21,1

Kalmar

2 180

11,7

142 500

12,0

Gotlands

3 220

14,7

106 900

15,3

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

2 320

11,5

208 300

12,0

Hallands

3 290

17,0

116 100

17,9

Västra Götalands

1 880

13,0

275 100

13,4

Värmlands

1 110

25,4

49 900

26,3

Örebro

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

Västernorrlands

1 200

28,7

36 200

29,3

Jämtlands

..

..

..

..

Västerbottens

1 010

15,2

43 700

15,9

Norrbottens

..

..

..

..

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3 160

13,0

128 600

14,1

Götalands mellanbygder

2 710

9,3

294 600

9,6

Götalands norra slättbygder

2 690

12,7

239 200

13,4

Svealands slättbygder

1 830

13,7

251 900

14,3

Götalands skogsbygder

1 710

7,2

473 700

7,4

Mell. Sveriges skogsbygder

1 230

15,2

94 900

16,0

Nedre Norrland

980

18,0

89 600

18,3

Övre Norrland

980

12,5

69 700

13,0

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2012

1 820

4,3

1 626 200

4,5

2011

1 980

4,1

1 821 200

4,2

2010

2 180

3,7

1 948 800

4,1

2009

2 110

4,1

1 873 700

4,2

2008

2 060

5,4

1 789 600

5,6

2007

1 720

4,0

1 433 500

4,2

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2007–2011

2 010

.

1 773 400

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt). Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Återväxtskörden per hektar har beräknats utslagen på den totala slåttervallsarealen, dvs. hela arealen och ej enbart den där återväxten tillvaratas.