Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

24. Slåttervall. Total vallskörd. Hektarskörd och totalskörd 2012

24. Temporary grasses. Total production. Yield per hectare and total production in 2012

 

Område

Total inbärgad vallskörd,
kg/ha 1)

Medelfel,
 procent

Total inbärgad vallskörd,
ton 1)

Medelfel,
 procent  

Län

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

Uppsala

5 940

17,8

232 000

18,5

Södermanlands

5 880

8,8

176 800

13,2

Östergötlands

5 560

9,3

347 300

10,0

Jönköpings

5 410

6,2

319 600

6,6

Kronobergs

4 160

13,0

132 700

13,4

Kalmar

5 800

7,2

379 000

7,6

Gotlands

7 360

12,0

244 600

12,7

Blekinge

..

..

..

..

Skåne

6 150

7,4

551 900

8,1

Hallands

6 620

9,7

233 800

11,2

Västra Götalands

5 360

6,0

782 800

6,7

Värmlands

4 220

11,0

189 900

12,8

Örebro

5 290

14,4

131 600

16,6

Västmanlands

..

..

..

..

Dalarnas

4 510

9,4

116 500

10,9

Gävleborgs

4 660

11,8

130 900

15,5

Västernorrlands

4 510

10,8

136 100

12,4

Jämtlands

4 380

9,8

128 700

10,6

Västerbottens

4 100

6,2

177 000

7,7

Norrbottens

3 920

9,9

87 900

12,9

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

6 570

9,6

267 900

11,0

Götalands mellanbygder

6 620

6,6

719 700

7,0

Götalands norra slättbygder

6 310

6,3

560 500

7,5

Svealands slättbygder

5 570

6,9

765 500

7,9

Götalands skogsbygder

5 140

4,1

1 425 300

4,4

Mell. Sveriges skogsbygder

4 510

6,0

348 400

7,8

Nedre Norrland

4 360

6,0

396 700

6,8

Övre Norrland

4 040

4,9

288 000

6,2

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2012

5 320

2,3

4 751 500

2,5

2011

5 040

2,4

4 627 000

2,7

2010

5 620

..

5 031 600

..

2009

5 420

..

4 820 000

..

2008

4 730

..

4 115 700

..

2007

5 000

..

4 154 300

..

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2007–2011

5 160

.

4 549 700

.


 

Anm. Torrsubstanshalt 83,5 % (hövikt).Vattenhalt 16,5 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).