Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

25. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2012, hektar

25. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2012, hectares

 

Område

Antal företag 1)

Areal slåt-
ter- och betesvall, hektar

Areal slåtter- vall, hektar

Medel-fel, procent

Areal betes-
vall,
hektar

Medel-fel, procent

Areal ej utnyttjad vall, hektar

Medel-fel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

34 920

22 320

12,0

7 860

25,2

4 760

55,3

Uppsala

34

47 700

39 060

5,0

6 580

27,1

2 060

49,4

Södermanlands

31

45 800

30 050

9,7

9 150

26,3

6 610

43,8

Östergötlands

54

72 390

62 500

3,8

7 010

22,9

2 880

65,2

Jönköpings

50

66 090

59 090

2,3

6 290

21,6

740

61,2

Kronobergs

33

36 090

31 920

2,9

3 680

24,0

490

84,0

Kalmar

35

69 620

65 400

2,6

3 650

44,4

560

96,9

Gotlands

25

37 390

33 260

4,1

2 510

28,6

1 620

60,6

Blekinge

11

14 930

..

..

..

..

..

..

Skåne

96

106 720

89 720

3,3

12 280

19,3

4 720

41,2

Hallands

33

47 580

35 300

5,7

11 950

16,7

340

79,6

Västra Götalands

132

183 580

146 030

2,9

28 440

11,9

9 110

35,0

Värmlands

49

64 350

45 030

6,6

11 950

18,7

7 370

35,6

Örebro

24

35 670

24 860

8,3

6 750

26,0

4 060

49,2

Västmanlands

23

25 730

15 250

14,7

4 890

27,3

5 600

43,6

Dalarnas

31

35 080

25 860

5,5

6 930

18,1

2 290

51,2

Gävleborgs

27

44 890

28 090

10,0

10 630

16,6

6 160

37,9

Västernorrlands

37

40 670

30 170

6,1

5 320

19,3

5 180

35,3

Jämtlands

23

34 770

29 350

4,0

5 180

23,2

250

98,2

Västerbottens

48

51 820

43 180

4,5

3 930

19,7

4 710

40,4

Norrbottens

21

25 970

22 440

8,3

2 970

62,2

570

86,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands s:a slättbygder

54

50 780

40 750

5,2

4 870

22,3

5 150

40,3

Götalands mellanbygder

83

122 250

108 780

2,3

10 970

19,5

2 500

49,4

Götalands n:a slättbygder

98

115 830

88 850

4,2

17 440

13,4

9 540

34,8

Svealands slättbygder

150

198 290

137 430

4,0

36 630

11,4

24 240

21,1

Götalands skogsbygder

211

321 080

277 360

1,6

40 740

10,5

3 010

47,5

Mell. Sveriges skogsbygder

85

111 610

77 190

5,0

20 960

13,0

13 460

24,3

Nedre Norrland

86

117 960

90 970

3,3

18 870

12,0

8 120

30,4

Övre Norrland

74

83 970

71 210

3,7

7 440

27,8

5 330

37,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

841

1 121 770

893 040

1,2

157 910

5,1

70 870

11,4

2011

853

1 139 700

917 620

1,1

152 740

4,7

70 530

11,7

2010

877

1 137 320

894 470

1,2

172 780

4,4

70 080

12,3

2009

902

1 120 810

888 800

1,1

178 210

4,4

53 800

13,2

2008

888

1 114 290

870 740

1,5

183 380

5,8

60 130

16,9

2007

912

1 081 080

831 390

1,2

190 400

3,9

59 380

12,9


 

Anm. Arealerna har beräknats genom att i vallundersökningen skatta andelen slåttervall, betesvall respektive ej utnyttjad vall. Dessa andelar har därefter applicerats på den totala vallarealen enligt Jordbruksverkets slutliga grödarealer enligt JO 10 SM1301.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).