Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

26. Slåttervall och betesvall. Arealfördelning 2012, procent

26. Temporary grasses and grazings. Distribution of acreage in 2012, per cent

 

Område

Antal företag 1)

Andel slåtter­vall av total vallareal, procent

Andel betes­vall av total vallareal, procent

Andel ej utn. vall av total vallareal, procent

Län

 

 

 

 

Stockholms

24

63,9

22,5

13,6

Uppsala

34

81,9

13,8

4,3

Södermanlands

31

65,6

20,0

14,4

Östergötlands

54

86,3

9,7

4,0

Jönköpings

50

89,4

9,5

1,1

Kronobergs

33

88,4

10,2

1,4

Kalmar

35

93,9

5,2

0,8

Gotlands

25

88,9

6,7

4,3

Blekinge

11

..

..

..

Skåne

96

84,1

11,5

4,4

Hallands

33

74,2

25,1

0,7

Västra Götalands

132

79,5

15,5

5,0

Värmlands

49

70,0

18,6

11,5

Örebro

24

69,7

18,9

11,4

Västmanlands

23

59,2

19,0

21,8

Dalarnas

31

73,7

19,8

6,5

Gävleborgs

27

62,6

23,7

13,7

Västernorrlands

37

74,2

13,1

12,7

Jämtlands

23

84,4

14,9

0,7

Västerbottens

48

83,3

7,6

9,1

Norrbottens

21

86,4

11,4

2,2

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

54

80,3

9,6

10,1

Götalands mellanbygder

83

89,0

9,0

2,0

Götalands norra slättbygder

98

76,7

15,1

8,2

Svealands slättbygder

150

69,3

18,5

12,2

Götalands skogsbygder

211

86,4

12,7

0,9

Mell. Sveriges skogsbygder

85

69,2

18,8

12,1

Nedre Norrland

86

77,1

16,0

6,9

Övre Norrland

74

84,8

8,9

6,3

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2012

841

79,6

14,1

6,3

2011

853

80,5

13,4

6,2

2010

877

78,6

15,2

6,2

2009

902

79,3

15,9

4,8

2008

888

78,1

16,5

5,4

2007

912

76,9

17,6

5,5


 

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).