Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

27. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2012

27. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the cultivated area in 2012

 

Område

Höstvete

Obärgad areal

 

Vårvete

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,9

120

45,4

 

4,3

50

51,2

Uppsala

0,3

80

40,1

 

12,1

1 120

23,5

Södermanlands

0,2

40

36,8

 

1,2

50

36,0

Östergötlands

0,1

70

51,5

 

1,6

60

73,6

Jönköpings

..

..

..

 

7,7

80

41,0

Kronobergs

..

..

..

 

1,4

20

34,4

Kalmar

0,5

50

59,0

 

1,9

40

94,3

Gotlands

0,2

20

73,4

 

0,9

30

39,2

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Skåne

0,0

10

67,6

 

0,0

0

0,0

Hallands

0,0

0

63,1

 

1,6

100

55,4

Västra Götalands

0,2

60

31,9

 

1,9

360

29,4

Värmlands

..

..

..

 

2,7

80

36,0

Örebro

0,3

20

69,4

 

6,3

460

22,5

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

2,8

200

40,5

Dalarnas

1,0

20

41,8

 

3,2

50

43,7

Gävleborgs

..

..

..

 

13,6

180

37,5

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

10

77,7

 

0,5

60

73,8

Götalands mellanbygder

0,0

20

74,1

 

0,4

30

39,4

Götalands norra slättbygder

0,1

60

23,2

 

1,1

200

33,4

Svealands slättbygder

0,3

250

25,0

 

5,8

1 750

17,5

Götalands skogsbygder

1,8

180

38,9

 

4,3

360

30,6

Mell. Sveriges skogsbygder

0,3

20

41,0

 

7,5

350

29,9

Nedre Norrland

..

..

..

 

18,9

220

26,7

Övre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,2

540

18,6

 

3,5

2 920

12,2

2011

0,5

1 730

17,4

 

3,1

2 010

35,7

2010

0,3

900

..

 

0,6

390

..

2009

0,1

390

..

 

0,3

160

..

2008

0,3

800

..

 

1,2

590

..

2007

0,1

200

..

 

2,0

740

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej. 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2012

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2012

 

Område

Råg

Obärgad areal

 

Höstkorn

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,2

10

65,0

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

0,5

0

70,9

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,6

10

87,3

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,4

20

93,3

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,1

10

70,2

 

0,0

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0,4

20

62,4

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,4

10

23,4

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,4

100

31,7

 

0,0

0

0,0

2011

0,6

140

24,4

 

0,7

100

50,1

2010

2,1

510

..

 

1,2

210

..

2009

0,0

20

..

 

0,1

10

..

2008

0,4

120

..

 

0,0

0

..

2007

0,1

20

..

 

0,6

50

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2012

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2012

 

Område

Vårkorn

Obärgad areal

 

Havre

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,2

210

44,0

 

12,8

590

36,5

Uppsala

5,8

1 840

17,8

 

8,4

780

25,2

Södermanlands

2,3

320

29,4

 

2,1

230

31,4

Östergötlands

1,5

260

69,7

 

1,0

90

41,6

Jönköpings

10,7

580

34,5

 

7,8

470

52,6

Kronobergs

5,0

110

50,9

 

6,8

200

31,8

Kalmar

1,6

160

70,3

 

2,4

80

97,3

Gotlands

0,8

100

64,5

 

1,9

30

51,1

Blekinge

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Skåne

0,7

610

75,3

 

2,1

210

74,0

Hallands

2,1

500

40,7

 

5,3

440

43,5

Västra Götalands

2,2

1 360

28,4

 

4,3

3 270

18,0

Värmlands

7,8

920

59,0

 

18,0

1 840

26,0

Örebro

3,5

590

27,1

 

3,1

450

38,2

Västmanlands

3,3

660

36,1

 

2,6

410

33,4

Dalarnas

3,9

320

27,8

 

9,0

370

29,1

Gävleborgs

9,8

910

24,4

 

24,8

880

24,5

Västernorrlands

41,0

1 360

11,6

 

..

..

..

Jämtlands

31,1

640

15,5

 

..

..

..

Västerbottens

27,0

1 900

17,3

 

..

..

..

Norrbottens

42,0

1 350

10,3

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

250

62,2

 

4,3

560

45,3

Götalands mellanbygder

1,3

610

77,7

 

0,5

20

50,3

Götalands norra slättbygder

0,2

140

24,9

 

1,7

1 080

29,5

Svealands slättbygder

4,1

3 960

16,2

 

5,7

3 350

14,5

Götalands skogsbygder

7,3

2 460

19,1

 

7,9

2 410

19,8

Mell. Sveriges skogsbygder

5,5

990

25,4

 

16,6

2 500

21,2

Nedre Norrland

20,0

2 840

12,2

 

29,5

810

22,5

Övre Norrland

31,0

3 190

11,6

 

57,3

700

13,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

4,1

14 770

7,5

 

5,9

11 380

8,9

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..

2009

1,0

3 310

..

 

1,3

2 330

..

2008

1,1

4 160

..

 

2,2

4 820

..

2007

0,6

1 910

..

 

0,9

1 790

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2012

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2012

 

Område

Rågvete

Obärgad areal

 

Blandsäd

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

1,1

20

18,3

 

7,4

70

54,3

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

7,3

130

60,9

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

1,4

40

87,2

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,4

20

90,2

 

..

..

..

Hallands

0,4

10

83,4

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

6,3

420

35,1

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

..

..

..

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

10

82,9

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,5

40

87,3

 

4,3

50

94,7

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

3,7

200

44,5

Svealands slättbygder

3,8

160

19,0

 

11,0

470

51,6

Götalands skogsbygder

0,4

10

90,1

 

10,8

470

33,7

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

26,7

 

2,8

40

34,3

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,9

220

21,6

 

8,3

1 500

20,5

2011

2,5

7 770

7,6

 

4,8

8 400

8,8

2010

1,4

4 070

..

 

2,0

3 190

..

2009

1,0

3 310

..

 

1,3

2 330

..

2008

1,1

4 160

..

 

2,2

4 820

..

2007

0,6

1 910

..

 

0,9

1 790

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 forts. Spannmål. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2012

27 cont. Cereals. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2012

 

Område

Majs

Obärgad areal

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

 

3,5

1 040

28,2

Uppsala

-

-

-

 

5,2

4 310

13,1

Södermanlands

-

-

-

 

1,4

740

18,0

Östergötlands

-

-

-

 

0,7

620

34,3

Jönköpings

-

-

-

 

8,4

1 250

28,3

Kronobergs

-

-

-

 

5,5

380

32,8

Kalmar

..

..

..

 

1,1

350

46,5

Gotlands

..

..

..

 

0,8

270

44,2

Blekinge

..

..

..

 

0,0

0

96,1

Skåne

4,3

90

33,3

 

0,4

940

53,3

Hallands

..

..

..

 

2,4

1 110

28,5

Västra Götalands

-

-

-

 

2,8

5 490

13,4

Värmlands

-

-

-

 

10,7

2 860

24,9

Örebro

-

-

-

 

3,1

1 550

15,9

Västmanlands

..

..

..

 

2,4

1 280

24,2

Dalarnas

..

..

..

 

4,7

780

17,7

Gävleborgs

..

..

..

 

13,3

1 990

18,6

Västernorrlands

-

-

-

 

43,8

1 720

11,1

Jämtlands

-

-

-

 

31,0

670

15,9

Västerbottens

..

..

..

 

30,1

2 430

15,1

Norrbottens

-

-

-

 

44,7

1 660

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

3,9

70

33,1

 

0,5

1 010

33,5

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

0,7

810

60,7

Götalands norra slättbygder

-

-

-

 

0,7

1 700

19,6

Svealands slättbygder

-

-

-

 

3,5

9 950

9,4

Götalands skogsbygder

-

-

-

 

6,4

5 910

12,6

Mell. Sveriges skogsbygder

-

-

-

 

8,3

3 910

16,0

Nedre Norrland

-

-

-

 

21,2

3 990

10,4

Övre Norrland

..

..

..

 

34,0

4 040

9,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

3,8

90

32,2

 

3,2

31 520

5,2

2011

1,6

30

70,3

 

2,2

22 110

6,0

2010

3,8

50

..

 

1,1

10 770

..

2009

..

..

..

 

0,6

6 700

..

2008

..

..

..

 

1,1

11 700

..

2007

..

..

..

 

0,6

5 830

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.