Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

2. Spring wheat. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

25

3 900

3,5

1 220

4 800

3,5

Uppsala

117

3 640

4,1

9 270

33 700

4,1

Södermanlands

63

4 230

2,6

4 170

17 600

2,6

Östergötlands

68

4 100

4,1

3 990

16 300

5,4

Jönköpings

21

3 880

4,4

990

3 900

4,4

Kronobergs

31

4 240

4,9

1 100

4 600

5,7

Kalmar

39

4 290

4,9

1 880

8 100

5,7

Gotlands

60

5 020

2,1

3 500

17 600

2,6

Blekinge

22

6 790

1,9

1 280

8 700

1,9

Skåne

136

5 800

1,9

9 900

57 400

1,9

Hallands

82

4 660

3,1

6 270

29 200

3,2

Västra Götalands

216

3 850

2,2

18 890

72 600

2,2

Värmlands

47

4 000

4,6

2 840

11 300

4,8

Örebro

87

4 200

3,2

7 350

30 800

3,2

Västmanlands

98

3 790

2,7

6 980

26 400

2,7

Dalarnas

26

2 910

8,1

1 620

4 700

8,1

Gävleborgs

23

3 350

7,7

1 290

4 300

8,4

Västernorrlands

4

..

..

150

..

..

Jämtlands

4

..

..

30

..

..

Västerbottens

1

..

..

50

..

..

Norrbottens

2

..

..

60

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

173

5 770

1,5

11 760

67 900

1,5

Götalands mellanbygder

131

5 190

2,5

8 180

42 400

2,6

Götalands norra slättbygder

229

3 960

2,1

18 430

73 100

2,1

Svealands slättbygder

408

3 970

1,7

30 190

119 700

1,7

Götalands skogsbygder

134

3 700

3,2

8 390

31 100

3,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

64

3 290

6,1

4 640

15 200

6,1

Nedre Norrland

30

3 100

8,1

1 170

3 600

9,1

Övre Norrland

3

..

..

110

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

1 172

4 290

1,0

82 930

355 500

1,0

2011

1 069

3 980

1,4

65 560

260 900

1,5

2010

1 012

4 070

0,8

66 370

269 900

1,0

2009

773

4 570

1,2

47 710

217 800

1,2

2008

828

4 030

1,1

49 070

197 600

1,2

2007

672

4 470

1,3

37 530

167 900

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

4 220

.

53 250

222 800

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.