Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

29. Oljeväxter. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2012

29. Oilseed crops. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2012

 

Område

Höstraps

Obärgad areal

 

Vårraps

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,3

0

29,0

 

3,9

120

56,2

Uppsala

1,3

20

49,0

 

1,4

120

29,4

Södermanlands

1,4

40

64,0

 

1,6

70

42,1

Östergötlands

0,4

30

63,7

 

0,6

20

33,2

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Gotlands

0,0

0

70,0

 

0,7

10

56,0

Blekinge

0,3

0

76,2

 

..

..

..

Skåne

0,0

10

56,7

 

0,8

20

89,5

Hallands

3,3

40

48,4

 

1,7

30

22,9

Västra Götalands

2,8

160

51,3

 

0,6

60

43,1

Värmlands

..

..

..

 

1,4

20

13,5

Örebro

0,2

0

62,4

 

1,8

60

30,7

Västmanlands

..

..

..

 

1,9

100

16,3

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

40

49,4

 

1,5

40

36,4

Götalands mellanbygder

0,0

0

53,2

 

0,4

10

56,6

Götalands norra slättbygder

1,3

150

54,1

 

0,6

70

36,6

Svealands slättbygder

0,9

70

39,5

 

1,8

460

17,5

Götalands skogsbygder

1,8

40

44,7

 

7,5

140

25,5

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

4,5

60

17,8

Nedre Norrland

-

-

-

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,5

320

30,2

 

1,7

780

12,1

2011

1,5

860

17,3

 

1,0

380

22,4

2010

0,8

550

..

 

2,5

870

..

2009

0,6

420

..

 

3,0

870

..

2008

1,0

610

..

 

2,9

710

..

2007

0,7

340

..

 

1,2

390

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

29 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2012

29 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2012

 

Område

Höstrybs

Obärgad areal

 

Vårrybs

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

..

..

..

 

..

..

..

Jönköpings

..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

-

-

-

 

..

..

..

Gotlands

..

..

..

 

..

..

..

Blekinge

-

-

-

 

-

-

-

Skåne

..

..

..

 

..

..

..

Hallands

-

-

-

 

..

..

..

Västra Götalands

..

..

..

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

..

..

..

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

5,1

30

37,8

Gävleborgs

..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

..

..

..

Norrbottens

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Svealands slättbygder

..

..

..

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

4,5

40

33,0

Nedre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

..

..

..

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0

0

83,0

 

4,2

90

21,8

2011

..

..

..

 

1,2

20

50,5

2010

1,8

10

..

 

2,2

50

..

2009

..

..

..

 

2,8

60

..

2008

3,0

30

..

 

6,1

150

..

2007

0,8

10

..

 

2,8

90

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 forts. Oljeväxter. Obärgad areal. Hektar och procent av grödarealen 2012

29 cont. Oilseed crops. Area not harvested. Hectares and per cent of the crop area in 2012

 

Område

Raps och rybs 1)

Obärgad areal

 

Oljelin

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2,6

120

54,4

 

..

..

..

Uppsala

1,7

190

24,7

 

..

..

..

Södermanlands

1,5

100

35,1

 

..

..

..

Östergötlands

0,5

60

40,5

 

8,1

350

34,0

Jönköpings

 ..

..

..

 

..

..

..

Kronobergs

 ..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

1,3

50

24,1

 

..

..

..

Gotlands

0,2

10

48,3

 

..

..

..

Blekinge

0,3

0

76,3

 

-

-

-

Skåne

0,1

30

59,0

 

..

..

..

Hallands

2,4

70

31,0

 

..

..

..

Västra Götalands

1,4

220

39,6

 

11,7

270

29,4

Värmlands

2,2

40

15,2

 

-

-

-

Örebro

1,4

60

30,0

 

..

..

..

Västmanlands

1,8

100

14,7

 

..

..

..

Dalarnas

8,9

80

21,1

 

..

..

..

Gävleborgs

 ..

..

..

 

..

..

..

Västernorrlands

 ..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

 -

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

 ..

..

..

 

-

-

-

Norrbottens

 ..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,3

80

30,2

 

..

..

..

Götalands mellanbygder

0,1

20

42,2

 

..

..

..

Götalands norra slättbygder

0,9

220

39,7

 

9,0

570

25,3

Svealands slättbygder

1,7

570

15,0

 

24,9

410

14,6

Götalands skogsbygder

4,2

190

21,6

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

4,2

110

18,3

 

..

..

..

Nedre Norrland

 ..

..

..

 

..

..

..

Övre Norrland

 ..

..

..

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

1,1

1 180

11,4

 

12,5

1 100

14,7

2011

1,3

1 260

13,5

 

0,9

130

41,1

2010

1,3

1 480

..

 

2,1

410

..

2009

1,4

1 390

..

 

1,1

110

..

2008

1,7

1 500

..

 

4,2

150

..

2007

0,9

830

..

 

7,0

300

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..). Areal avsedd att skördas som grönfoder ingår ej.
1)                       Omfattar obärgade arealer av höstraps, vårraps, höstrybs och vårrybs.