Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

30. Potatis. Obärgad areal. Procent och hektar av grödarealen 2012

30. Potatoes. Area not harvested. Per cent and hectares of the crop area in 2012

 

Område

Matpotatis

Obärgad areal

 

Potatis för stärkelse

Obärgad areal

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

-

-

-

Uppsala

..

..

..

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

4,0

70

13,4

 

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

2,2

20

22,4

 

-

-

-

Blekinge

..

..

..

 

0,1

0

17,6

Skåne

0,6

40

11,9

 

0,5

20

10,7

Hallands

4,2

80

12,9

 

..

..

..

Västra Götalands

5,5

140

14,8

 

..

..

..

Värmlands

5,5

20

12,3

 

-

-

-

Örebro

16,8

80

7,3

 

-

-

-

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

5,0

50

6,0

 

-

-

-

Gävleborgs

10,7

30

34,4

 

-

-

-

Västernorrlands

..

..

..

 

-

-

-

Jämtlands

..

..

..

 

-

-

-

Västerbottens

2,4

10

16,7

 

-

-

-

Norrbottens

6,4

30

6,2

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

90

8,3

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,7

30

8,9

 

0,4

20

10,3

Götalands norra slättbygder

4,6

180

12,5

 

..

..

..

Svealands slättbygder

19,9

220

13,6

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

10,2

90

11,0

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

8,4

70

7,3

 

-

-

-

Nedre Norrland

6,4

60

18,0

 

-

-

-

Övre Norrland

5,3

50

6,6

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

4,0

750

7,4

 

0,3

20

9,9

2011

3,9

790

4,9

 

0,5

40

17,0

2010

1,8

360

..

 

0,1

10

..

2009

1,7

340

..

 

0,5

30

..

2008

1,6

320

..

 

0,2

10

..

2007

4,7

960

..

 

11,0

890

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).