Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

31. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1301 1)

31. Cereals. Area harvested as green fodder

Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1301)

 

Område

Höstvete

Grönfoderareal 1)

 

Vårvete

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,1

10

23,4

 

0,0

0

0

Uppsala

0,1

30

93,3

 

0,4

30

71

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0

Östergötlands

0,0

20

74,8

 

10,3

460

33

Jönköpings

..

..

..

 

1,2

10

73

Kronobergs

..

..

..

 

4,5

50

64

Kalmar

0,0

0

0,0

 

4,2

80

72

Gotlands

0,0

0

0,0

 

5,4

200

23

Blekinge

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0

Hallands

0,0

0

0,0

 

0,9

60

66

Västra Götalands

0,3

70

45,8

 

0,8

150

39

Värmlands

..

..

..

 

1,0

30

57

Örebro

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0

Västmanlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0

Dalarnas

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0

Gävleborgs

..

..

..

 

16,8

260

25

Västernorrlands

-

-

-

 

..

..

..

Jämtlands

-

-

-

 

..

..

..

Västerbottens

..

..

..

 

..

..

..

Norrbottens

-

-

-

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,2

20

89

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

3,1

260

29

Götalands norra slättbygder

0,1

50

52,4

 

0,5

100

32

Svealands slättbygder

0,1

40

72,0

 

0,2

70

46

Götalands skogsbygder

0,3

30

59,7

 

7,2

650

28

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0

Nedre Norrland

..

..

..

 

22,2

330

18

Övre Norrland

..

..

..

 

81,7

510

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,0

130

34,6

 

2,2

1 880

12

2011

0,1

290

24,4

 

2,1

1 420

16,3

2010

0,3

1 050

..

 

2,7

1 810

..

2009

0,2

510

..

 

1,2

590

..

2008

0,1

170

..

 

1,7

850

..

2007

0,1

190

..

 

2,2

840

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1301 1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1301)

 

Område

Råg

Grönfoderareal 1)

 

Höstkorn

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

0,0

0

0,0

 

-

-

-

Södermanlands

..

..

..

 

..

..

..

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Jönköpings

-

-

-

 

-

-

-

Kronobergs

..

..

..

 

-

-

-

Kalmar

..

..

..

 

0,0

0

0,0

Gotlands

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Hallands

..

..

..

 

..

..

..

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Värmlands

..

..

..

 

-

-

-

Örebro

..

..

..

 

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

 

-

-

-

Dalarnas

..

..

..

 

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

 

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

 

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

 

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

 

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands mellanbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Svealands slättbygder

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Götalands skogsbygder

..

..

..

 

..

..

..

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

-

-

-

Nedre Norrland

..

..

..

 

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

 

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,1

20

97,4

 

0,0

0

0,0

2011

0,7

170

83,7

 

1,3

190

39,1

2010

0,4

90

..

 

2,2

400

..

2009

0,0

20

..

 

0,7

120

..

2008

0,3

70

..

 

0,4

40

..

2007

0,2

60

..

 

0,0

0

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder

Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1301 1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1301)

 

Område

Vårkorn

Grönfoderareal 1)

 

Havre

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0,0

0

0,0

 

0,6

30

25,3

Uppsala

0,0

0

0,0

 

0,0

0

0,0

Södermanlands

1,4

190

79,9

 

0,0

0

0,0

Östergötlands

2,5

450

38,8

 

2,7

250

69,7

Jönköpings

7,9

460

42,0

 

5,9

380

41,4

Kronobergs

10,9

260

38,5

 

21,8

810

32,7

Kalmar

4,3

450

50,9

 

3,0

100

47,3

Gotlands

1,6

220

77,1

 

3,7

60

89,4

Blekinge

0,9

30

87,0

 

13,2

100

80,3

Skåne

0,2

160

58,8

 

3,1

330

56,4

Hallands

0,9

210

68,5

 

5,7

500

55,8

Västra Götalands

0,4

230

43,9

 

0,8

600

40,7

Värmlands

0,7

80

76,1

 

6,4

700

43,4

Örebro

0,0

0

89,4

 

0,6

90

32,7

Västmanlands

0,9

180

87,5

 

0,0

0

0,0

Dalarnas

0,7

50

91,4

 

2,6

110

78,1

Gävleborgs

4,2

410

52,7

 

0,9

30

90,8

Västernorrlands

4,5

160

77,7

 

..

..

..

Jämtlands

11,3

260

18,7

 

..

..

..

Västerbottens

7,1

540

42,8

 

11,6

100

35,0

Norrbottens

7,5

260

25,3

 

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0,2

180

74,7

 

0,6

70

64,2

Götalands mellanbygder

1,5

720

41,2

 

8,1

460

45,0

Götalands norra slättbygder

0,4

260

46,5

 

0,6

360

46,2

Svealands slättbygder

0,4

400

59,1

 

0,9

540

55,8

Götalands skogsbygder

3,7

1 300

23,6

 

7,3

2 410

22,9

Mell. Sveriges skogsbygder

0,3

60

76,0

 

1,6

240

49,1

Nedre Norrland

6,3

950

31,1

 

22,4

800

26,5

Övre Norrland

7,2

790

31,2

 

13,7

190

44,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

1,3

4 780

13,8

 

2,5

4 930

14,6

2011

1,5

4 620

11,8

 

3,1

5 610

15,5

2010

2,7

8 090

..

 

3,7

6 130

..

2009

2,4

8 280

..

 

5,1

9 930

..

2008

1,6

6 360

..

 

2,2

5 060

..

2007

1,8

5 760

..

 

2,1

4 440

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1301
1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1301)

 

Område

Rågvete

Grönfoderareal 1)

 

Blandsäd

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

..

..

..

Uppsala

..

..

..

 

..

..

..

Södermanlands

0,0

0

0,0

 

31,3

450

29,8

Östergötlands

0,0

0

0,0

 

31,1

830

21,2

Jönköpings

..

..

..

 

51,8

1 060

14,2

Kronobergs

..

..

..

 

..

..

..

Kalmar

1,6

60

88,4

 

64,0

1 160

13,2

Gotlands

0,0

0

0,0

 

..

..

..

Blekinge

..

..

..

 

..

..

..

Skåne

0,0

0

0,0

 

66,7

1 620

12,2

Hallands

2,9

50

94,8

 

71,6

1 020

13,2

Västra Götalands

0,0

0

0,0

 

43,2

5 160

9,4

Värmlands

..

..

..

 

73,2

1 580

9,1

Örebro

..

..

..

 

70,2

900

13,9

Västmanlands

..

..

..

 

..

..

..

Dalarnas

..

..

..

 

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

 

86,5

1 310

6,5

Västernorrlands

..

..

..

 

88,8

1 260

5,3

Jämtlands

-

-

-

 

98,4

1 540

0,9

Västerbottens

-

-

-

 

87,8

1 400

3,4

Norrbottens

-

-

-

 

93,8

590

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2,3

60

94,6

 

41,1

480

23,8

Götalands mellanbygder

0,8

60

88,7

 

60,3

1 780

12,7

Götalands norra slättbygder

0,0

0

0,0

 

39,6

3 500

11,5

Svealands slättbygder

1,4

60

65,4

 

38,3

2 630

12,6

Götalands skogsbygder

0,0

0

0,0

 

55,3

5 330

7,3

Mell. Sveriges skogsbygder

0,0

0

0

 

62,8

2 480

9,9

Nedre Norrland

..

..

..

 

90,8

3 810

2,9

Övre Norrland

-

-

-

 

90,4

2 300

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

0,7

180

47,9

 

55,4

22 250

3,6

2011

0,8

190

61,3

 

49,0

21 820

3,8

2010

0,9

320

..

 

50,9

25 240

..

2009

0,7

380

..

 

59,4

26 330

..

2008

0,8

390

..

 

54,5

21 490

..

2007

0,7

370

..

 

57,8

25 000

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

 

 

 

 

31 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder
Procent och hektar av slutlig grödareal enligt JO 10 SM 1301 1)
31 cont. Cereals. Area harvested as green fodder
Per cent and hectares of the final crop area from IACS (JO 10 SM 1301)

 

Område

Majs

Grönfoderareal 1)

 

Spannmål totalt 2)

Grönfoderareal 1)

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

 

Procent

Hektar

Medelfel, procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

 

1,6

490

24,4

Uppsala

..

..

..

 

0,9

720

30,1

Södermanlands

..

..

..

 

1,3

710

35,2

Östergötlands

..

..

..

 

2,9

2 690

16,9

Jönköpings

..

..

..

 

12,1

2 060

19,4

Kronobergs

..

..

..

 

19,4

1 670

21,4

Kalmar

95,9

3 320

1,0

 

13,7

5 190

10

Gotlands

92,9

2 000

2,8

 

7,9

2 880

16

Blekinge

..

..

..

 

6,2

640

28,3

Skåne

65,8

3 830

7,8

 

2,6

5 940

13

Hallands

99,6

1 810

0,3

 

7,4

3 650

17

Västra Götalands

..

..

..

 

3,7

7 470

10,9

Värmlands

..

..

..

 

8,5

2 480

18,6

Örebro

..

..

..

 

2,3

1 150

24,6

Västmanlands

-

-

-

 

0,6

300

55,7

Dalarnas

-

-

-

 

3,9

660

26,7

Gävleborgs

-

-

-

 

11,9

2 020

18,3

Västernorrlands

-

-

-

 

31,2

1 770

13,2

Jämtlands

-

-

-

 

47,4

1 960

6,5

Västerbottens

-

-

-

 

22,9

2 400

13,0

Norrbottens

-

-

-

 

22,6

1 080

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

53,4

1 930

11,1

 

1,4

2 750

17

Götalands mellanbygder

90,1

7 480

2,8

 

8,2

10 760

9

Götalands norra slättbygder

..

..

..

 

2,3

5 480

12

Svealands slättbygder

..

..

..

 

1,5

4 300

14

Götalands skogsbygder

100,0

2 660

0,0

 

11,9

12 410

9

Mell. Sveriges skogsbygder

..

..

..

 

5,8

2 910

15

Nedre Norrland

-

-

-

 

23,8

5 890

9

Övre Norrland

-

-

-

 

24,2

3 790

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

85,7

14 120

2,3

 

4,6

48 280

4

2011

86,8

13 740

1,9

 

4,6

48 070

4,0

2010

91,8

14 980

..

 

50,9

25 240

..

2009

92,0

14 920

..

 

59,4

26 330

..

2008

92,8

12 220

..

 

54,5

21 490

..

2007

85,5

9 280

..

 

57,8

25 000

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).
1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad   areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.
2) 2007 är första året som majs ingår i skördestatistiken.