Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

34. Spannmål, ärter och trindsäd. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2012

34. Cereals, peas and dried pulses. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2012

 

Område

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall av företag

Vägran

Annan orsak

Län

 

 

 

 

Stockholms

131

122

3

6

Uppsala

295

266

17

12

Södermanlands

229

218

6

5

Östergötlands

363

329

25

9

Jönköpings

116

109

4

3

Kronobergs

83

81

0

2

Kalmar

205

193

4

8

Gotlands

179

166

5

8

Blekinge

86

74

6

6

Skåne

678

611

50

17

Hallands

201

183

11

7

Västra Götalands

641

584

15

42

Värmlands

157

147

5

5

Örebro

192

170

11

11

Västmanlands

205

192

10

3

Dalarnas

102

96

3

3

Gävleborgs

113

111

0

2

Västernorrlands

85

79

2

4

Jämtlands

103

95

0

8

Västerbottens

123

118

0

5

Norrbottens

90

85

1

4

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

594

534

45

15

Götalands mellanbygder

553

506

26

21

Götalands norra slättbygder

781

708

34

39

Svealands slättbygder

1 098

1 014

45

39

Götalands skogsbygder

568

532

15

21

Mell. Sveriges skogsbygder

278

256

10

12

Nedre Norrland

275

260

2

13

Övre Norrland

230

219

1

10

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2012

4 377

4 029

178

170

2011

4 381

4 076

169

136

2010

4 376

4 110

147

119

2009

4 379

4 127

167

85

2008

4 377

4 181

104

92

2007

4 377

4 134

144

99


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.