Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

35. Potatis. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta samt bortfall 2012

35. Potatoes. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2012

 

Område

Matpotatis

 

Potatis för stärkelse

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

 

Antal uttagna företag

Antal undersökta företag 1)

Bortfall

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

6

4

2

 

0

0

0

Uppsala

17

16

1

 

0

0

0

Södermanlands

8

6

2

 

0

0

0

Östergötlands

92

78

14

 

0

0

0

Jönköpings

17

14

3

 

0

0

0

Kronobergs

9

9

0

 

0

0

0

Kalmar

27

26

1

 

28

28

0

Gotlands

43

42

1

 

0

0

0

Blekinge

12

9

3

 

48

42

6

Skåne

317

296

21

 

108

103

5

Hallands

100

96

4

 

0

0

0

Västra Götalands

115

111

4

 

2

2

0

Värmlands

34

33

1

 

0

0

0

Örebro

39

36

3

 

0

0

0

Västmanlands

1

1

0

 

0

0

0

Dalarnas

70

68

2

 

0

0

0

Gävleborgs

31

30

1

 

0

0

0

Västernorrlands

21

21

0

 

0

0

0

Jämtlands

17

15

2

 

0

0

0

Västerbottens

35

33

2

 

1

1

0

Norrbottens

37

36

1

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

243

232

11

 

25

23

2

Götalands mellanbygder

220

203

17

 

138

131

7

Götalands norra slättbygder

180

165

15

 

2

2

0

Svealands slättbygder

82

74

8

 

0

0

0

Götalands skogsbygder

82

75

7

 

21

19

2

Mell. Sveriges skogsbygder

76

72

4

 

0

0

0

Nedre Norrland

90

87

3

 

0

0

0

Övre Norrland

75

72

3

 

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

1 048

980

68

 

187

176

11

2011

1 113

1 039

74

 

188

182

6

2010

1 101

1 021

80

 

181

169

12

2009

1 113

1 038

75

 

183

171

12

2008

1 120

1 026

94

 

177

161

16

2007

1 118

1 047

71

 

185

175

10


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.