Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

36. Slåttervall och betesvall. Undersökningens omfattning. Antal uttagna och undersökta företag samt bortfall 2012

36. Temporary grasses and grazings. The extent of the survey. Number of farms in the sample, number surveyed and non response in 2012

 

Område

Antal uttagna
företag

Antal undersökta företag1

Bortfall

Län

 

 

 

Stockholms

28

24

4

Uppsala

41

36

5

Södermanlands

42

37

5

Östergötlands

67

59

8

Jönköpings

53

50

3

Kronobergs

34

33

1

Kalmar

47

38

9

Gotlands

31

28

3

Blekinge

17

12

5

Skåne

125

101

24

Hallands

42

37

5

Västra Götalands

154

136

18

Värmlands

52

50

2

Örebro

26

24

2

Västmanlands

26

25

1

Dalarnas

37

31

6

Gävleborgs

33

27

6

Västernorrlands

42

38

4

Jämtlands

27

24

3

Västerbottens

54

50

4

Norrbottens

22

21

1

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

Götalands södra slättbygder

71

60

11

Götalands mellanbygder

106

88

18

Götalands norra slättbygder

114

102

12

Svealands slättbygder

176

159

17

Götalands skogsbygder

250

219

31

Mell. Sveriges skogsbygder

99

89

10

Nedre Norrland

101

87

14

Övre Norrland

83

77

6

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

2012

1 000

881

119

2011

1 000

894

106

2010

1 000

910

90

2009

1 000

932

68

2008

1 000

..

..

2007

1 000

..

..


1)  I antalet undersökta företag ingår antal svarande samt övertäckning.