Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

3. Winter rye. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

140

..

..

Uppsala

25

4 880

3,1

1 160

5 700

3,1

Södermanlands

14

..

..

540

..

..

Östergötlands

52

6 600

2,8

2 860

18 900

2,8

Jönköpings

-

..

..

40

..

..

Kronobergs

4

..

..

60

..

..

Kalmar

18

..

..

520

..

..

Gotlands

24

5 380

7,9

890

4 800

7,9

Blekinge

4

..

..

140

..

..

Skåne

168

7 090

2,1

12 290

87 100

2,1

Hallands

8

..

..

200

..

..

Västra Götalands

38

5 150

4,4

2 090

10 700

4,5

Värmlands

4

..

..

160

..

..

Örebro

5

..

..

390

..

..

Västmanlands

5

..

..

240

..

..

Dalarnas

7

..

..

300

..

..

Gävleborgs

2

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

111

7 220

2,1

6 070

43 800

2,1

Götalands mellanbygder

103

6 410

3,2

7 380

47 300

3,2

Götalands norra slättbygder

82

6 140

2,5

4 590

28 200

2,5

Svealands slättbygder

60

4 970

2,2

2 580

12 800

2,2

Götalands skogsbygder

17

..

..

960

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

10

..

..

410

..

..

Nedre Norrland

3

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

386

6 360

1,5

22 010

139 900

1,5

2011

432

5 290

1,6

23 920

126 500

1,7

2010

411

4 870

1,7

24 140

117 600

1,7

2009

563

5 960

1,2

36 620

218 400

1,2

2008

512

6 140

1,2

27 510

168 800

1,2

2007

425

5 580

1,2

24 660

137 600

1,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

5 570

.

27 370

153 800

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.