Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

4. Winter barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

50

..

..

Uppsala

-

..

..

40

..

..

Södermanlands

2

..

..

50

..

..

Östergötlands

17

..

..

840

..

..

Jönköpings

-

..

..

0

..

..

Kronobergs

-

..

..

10

..

..

Kalmar

45

7 040

2,9

1 870

13 200

2,9

Gotlands

58

6 560

3,0

1 950

12 800

3,0

Blekinge

9

..

..

230

..

..

Skåne

55

6 890

2,4

3 470

23 900

2,4

Hallands

4

..

..

160

..

..

Västra Götalands

12

..

..

310

..

..

Värmlands

-

..

..

40

..

..

Örebro

2

..

..

100

..

..

Västmanlands

-

..

..

0

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

39

6 850

3,3

2 200

15 100

3,3

Götalands mellanbygder

124

6 740

1,8

5 180

34 900

1,8

Götalands norra slättbygder

27

6 030

3,7

1 070

6 400

3,7

Svealands slättbygder

5

..

..

270

..

..

Götalands skogsbygder

10

..

..

390

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

..

..

20

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

205

6 600

1,4

9 130

60 300

1,4

2011

283

4 600

1,7

14 180

65 200

1,8

2010

319

4 640

1,7

17 530

81 200

2,0

2009

367

5 570

1,6

18 160

101 100

1,6

2008

232

5 640

1,6

10 350

58 400

1,6

2007

184

5 320

2,0

8 270

44 000

2,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

5 150

.

13 700

70 000

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.