Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

5. Spring barley. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

80

3 840

3,3

9 580

36 800

3,3

Uppsala

190

3 960

2,0

31 840

126 200

2,0

Södermanlands

132

3 910

4,2

13 840

54 200

4,3

Östergötlands

193

4 980

2,7

17 230

85 700

2,9

Jönköpings

65

3 070

6,2

5 380

16 500

7,4

Kronobergs

38

3 780

6,1

2 130

8 000

7,2

Kalmar

125

4 490

2,9

10 050

45 100

3,6

Gotlands

134

4 900

2,6

13 660

67 000

2,8

Blekinge

60

4 740

3,1

3 650

17 300

3,2

Skåne

512

6 360

1,0

86 520

550 100

1,0

Hallands

138

5 020

2,3

24 010

120 400

2,4

Västra Götalands

358

4 420

2,1

60 650

267 800

2,1

Värmlands

91

3 660

6,3

11 730

43 000

6,3

Örebro

119

3 900

3,3

16 900

65 800

3,3

Västmanlands

136

3 510

4,0

19 940

70 000

4,0

Dalarnas

67

2 790

4,9

8 080

22 500

4,9

Gävleborgs

72

2 460

5,0

9 290

22 800

5,6

Västernorrlands

42

1 510

8,8

3 320

5 000

9,7

Jämtlands

36

1 860

8,3

2 060

3 900

8,6

Västerbottens

62

1 950

7,4

7 040

13 700

8,2

Norrbottens

45

1 470

10,1

3 210

4 700

10,3

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

455

6 400

0,9

77 430

495 300

0,9

Götalands mellanbygder

399

5 310

1,8

46 090

244 600

1,9

Götalands norra slättbygder

438

4 900

1,4

63 050

308 700

1,5

Svealands slättbygder

692

3 900

1,5

97 160

378 900

1,5

Götalands skogsbygder

302

3 580

3,3

33 640

120 300

3,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

160

2 850

3,4

18 110

51 600

3,4

Nedre Norrland

141

2 190

4,9

14 240

31 200

5,6

Övre Norrland

108

1 830

6,2

10 300

18 800

6,8

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

2 695

4 560

0,8

359 900

1 641 400

0,8

2011

2 593

4 350

0,7

308 840

1 343 900

0,7

2010

2 494

3 930

0,7

292 760

1 151 100

0,8

2009

2 663

4 600

0,6

343 590

1 579 800

0,7

2008

2 883

4 150

0,6

389 010

1 613 200

0,6

2007

2 549

4 460

0,6

312 650

1 395 000

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

4 300

.

329 370

1 416 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.