Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

6. Oats. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

68

3 110

8,0

4 600

14 300

8,0

Uppsala

122

3 650

4,6

9 190

33 600

4,6

Södermanlands

132

3 670

3,5

10 890

40 000

3,5

Östergötlands

126

3 980

4,1

8 820

35 100

4,5

Jönköpings

59

2 810

8,1

5 970

16 900

8,3

Kronobergs

47

3 770

5,3

2 910

11 000

10,7

Kalmar

49

3 470

6,6

3 290

11 400

6,6

Gotlands

40

4 360

3,9

1 470

6 400

5,1

Blekinge

17

..

..

660

..

..

Skåne

145

5 420

3,2

10 420

56 500

3,5

Hallands

97

4 140

5,9

8 400

34 600

6,6

Västra Götalands

435

3 950

2,5

75 350

297 500

2,5

Värmlands

99

3 210

7,7

10 220

32 800

8,0

Örebro

123

3 910

4,3

14 360

56 200

4,3

Västmanlands

137

3 750

4,7

15 810

59 200

4,7

Dalarnas

53

3 130

4,1

4 130

12 900

4,7

Gävleborgs

47

2 470

9,1

3 560

8 800

9,1

Västernorrlands

9

..

..

260

..

..

Jämtlands

4

..

..

50

..

..

Västerbottens

14

..

..

790

..

..

Norrbottens

18

..

..

410

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

172

5 410

3,1

12 920

69 800

3,1

Götalands mellanbygder

101

4 540

4,3

5 240

23 800

5,5

Götalands norra slättbygder

444

4 300

2,2

64 880

279 200

2,2

Svealands slättbygder

621

3 740

2,1

58 690

219 300

2,2

Götalands skogsbygder

271

2 950

3,8

30 460

89 900

4,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

148

2 740

6,1

15 000

41 100

6,0

Nedre Norrland

51

1 920

8,6

2 750

5 300

10,2

Övre Norrland

33

960

16,1

1 210

1 200

17,7

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

1 841

3 820

1,3

191 310

731 200

1,4

2011

1 810

3 940

1,1

175 560

692 000

1,2

2010

1 677

3 530

1,3

158 260

559 300

1,5

2009

1 851

4 000

1,2

186 110

744 200

1,4

2008

2 118

3 680

1,0

222 530

820 000

1,1

2007

2 053

4 370

0,9

203 470

889 800

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 900

.

189 190

741 100

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.