Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

7. Triticale. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15

..

..

450

..

..

Uppsala

18

..

..

870

..

..

Södermanlands

40

5 530

2,4

2 040

11 300

2,4

Östergötlands

69

6 320

2,6

3 580

22 600

2,6

Jönköpings

14

..

..

310

..

..

Kronobergs

11

..

..

260

..

..

Kalmar

60

6 170

2,8

3 570

22 000

3,2

Gotlands

62

6 310

3,0

2 700

17 000

3,0

Blekinge

14

..

..

440

..

..

Skåne

45

6 650

2,7

3 720

24 700

2,7

Hallands

32

5 680

5,4

1 840

10 400

6,0

Västra Götalands

46

5 240

3,7

2 760

14 500

3,7

Värmlands

4

..

..

140

..

..

Örebro

17

..

..

580

..

..

Västmanlands

8

..

..

250

..

..

Dalarnas

4

..

..

140

..

..

Gävleborgs

-

..

..

40

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

..

..

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

42

6 330

3,2

2 600

16 400

3,9

Götalands mellanbygder

139

6 460

1,7

7 690

49 700

1,9

Götalands norra slättbygder

90

6 070

2,5

4 490

27 300

2,5

Svealands slättbygder

96

5 340

2,4

4 180

22 300

2,7

Götalands skogsbygder

70

5 390

3,0

3 590

19 300

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

21

4 830

4,5

1 140

5 500

4,5

Nedre Norrland

2

..

..

20

..

..

Övre Norrland

-

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

460

5 920

1,1

23 710

140 400

1,2

2011

476

4 460

1,8

24 020

107 200

1,9

2010

653

4 420

1,4

35 910

158 700

1,4

2009

861

4 750

1,2

53 190

252 700

1,3

2008

942

5 600

0,9

48 900

274 100

0,9

2007

963

5 160

0,9

53 550

276 100

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

4 880

.

43 110

213 800

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.