Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2012

J0 16 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Hektarskörd, areal och totalskörd 2012

8. Mixed grain. Yield per hectare, crop area and total production in 2012

 

Område

Antal

företag

1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

7

..

..

330

..

..

Uppsala

13

..

..

2 010

..

..

Södermanlands

21

3 140

11,4

1 000

3 100

18,5

Östergötlands

33

3 160

8,6

1 840

5 800

11,9

Jönköpings

17

..

..

990

..

..

Kronobergs

3

..

..

130

..

..

Kalmar

12

..

..

660

..

..

Gotlands

9

..

..

390

..

..

Blekinge

5

..

..

180

..

..

Skåne

13

..

..

810

..

..

Hallands

10

..

..

400

..

..

Västra Götalands

84

2 930

5,7

6 770

19 800

8,9

Värmlands

11

..

..

580

..

..

Örebro

8

..

..

380

..

..

Västmanlands

8

..

..

520

..

..

Dalarnas

5

..

..

240

..

..

Gävleborgs

5

..

..

200

..

..

Västernorrlands

6

..

..

160

..

..

Jämtlands

2

..

..

20

..

..

Västerbottens

10

..

..

190

..

..

Norrbottens

5

..

..

40

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

14

..

..

690

..

..

Götalands mellanbygder

23

4 030

6,1

1 180

4 700

20,4

Götalands norra slättbygder

73

3 250

6,0

5 340

17 300

9,1

Svealands slättbygder

57

2 530

10,1

4 230

10 700

12,5

Götalands skogsbygder

69

2 690

6,3

4 310

11 600

10,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

23

2 720

8,7

1 470

4 000

19,2

Nedre Norrland

13

..

..

390

..

..

Övre Norrland

15

..

..

240

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

287

2 980

3,5

17 910

53 400

5,5

2011

330

3 060

2,4

22 720

68 900

4,6

2010

357

2 990

2,6

22 980

68 600

5,0

2009

261

3 480

2,2

19 450

67 800

6,1

2008

291

3 080

2,6

18 890

58 300

5,2

2007

289

3 180

2,5

18 700

59 400

5,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 20072011

.

3 160

.

20 550

64 600

.


Anm. Vattenhalt 14,0 %.

1)  Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2)  Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 31.